AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Noroviry – příčina častých epidemií virových gastoenteritid

I. Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha

 


Souhrn

V poslední době se čím dál častěji objevují epidemie akutních gastoenteritid způsobených noroviry. I příčinou střevních potíží lidí z Prahy 6-Dejvic během nedávné vodní epidemie, která vznikla v důsledku kontaminace pitné vody splašky ve vodovodním řádu, byly především noroviry. Výskyt těchto infekcí je celosvětový. V podmínkách mírného podnebného pásma se infekce vyskytují po celý rok, s maximem v zimních měsících. Noroviry jsou vysoce agresivní a ke vzniku infekce stačí malá infekční dávka. Hlavní příznaky norovirové infekce je zvracení, které je přítomno u více než poloviny symptomatických případů, průměrná inkubační doba je 24–48 hod, průměrná doba trvání onemocnění 12–60 hod, kultivace stolice je bez nálezu patogenních bakterií.

Klíčová slova

norovirus – epidemie – historie – epidemiologie – klinický obraz – diagnostika – terapie – prevence


Etiologické agens

Noroviry jsou neobalené jednovláknité RNA viry patřící do čeledi Caliciviridae (obr. 1). Noroviry byly objeveny v r. 1972 ve městě Norwalk v USA, virus byl izolován z průjmových stolic při epidemii gastroenteritid. 

Existují tři genoskupiny. Genoskupiny 1 a 2 jsou spojovány s lidskou infekcí, genoskupina 3 způsobuje onemocnění u krav a prasat. Noroviry jsou odolné vůči zevnímu prostředí. Přežijí teplotu do 60 °C, nevadí jim mráz a kyselé prostředí. Ve vodě vydrží až měsíce [1].

Epidemiologie

Noroviry způsobují akutní gastroenteritidy po celém světě, nejčastější je epidemický výskyt. U dětí způsobují až 30 %, u dospělých osob až 50 % všech nebakteriálních gastroenteritid. Infekce se vyskytují po celý rok, s maximem v zimních měsících. Norovirus je vysoce přenosný a šíří se velmi rychle. K vyvolání infekce stačí 10– 100 virových částic. Virus je v detekovatelném množství vylučován stolicí pouze v prvních 2– 3 dnech nemoci, může však být vylučován až dva týdny po uzdravení. Onemocnění se přenáší úzkým kontaktem s infikovaným člověkem, fekálně-orální cestou, ale může se šířit i vzduchem prostřednictvím aerosolů ze zvratků. Hlavním vehikulem infekce je kontaminovaná voda a potrava (především plody moře, jahody, maliny atd.). Virus se rychle šíří v uzavřených komunitách (školy, školky, nemocnice, domovy důchodců, hotely). Případy onemocnění byly několikrát zaznamenány i na výletních lodích [2].

Klinický obraz

Onemocnění začíná náhle. Inkubační doba onemocnění je 1– 3 dny. Onemocnění trvá většinou 12– 60 hod. Hlavními příznaky onemocnění jsou nauzea (nevolnost, pocit na zvracení), zvracení, průjem (vodnaté stolice), křeče v břiše, někdy mírná horečka (do 38 °C), bolest hlavy a svalů, celková únava. Těžší průběh onemocnění může být u malých dětí, starších osob a jedinců s oslabenou imunitou. Výjimečně musí být nemocní hospitalizováni především z důvodu dehydratace. Prognóza onemocnění je v případě včasné rehydratace dobrá, infekce však může dekompenzovat základní onemocnění. Onemocnět touto nákazou je možné opakovaně.

Diagnostika

Mikrobiologický průkaz se provádí rychlými imunochemickými testy nebo molekulárními metodami. Postup odběru a transportu biologického materiálu je třeba konzultovat se spádovou virologickou laboratoří. Pokud není diagnostika dostupná nebo výsledky nejsou k dispozici dostatečně rychle, je možné k diagnostice využít Kaplanova klinická a epidemiologická kritéria norovirové epidemické epizody (tab. 1).

Terapie

V léčbě onemocnění většinou postačuje rehydratace orálními rehydratačními roztoky.

Prevence

Při výskytu norovirového onemocnění je třeba [3,4]:

Závěr

Vzhledem k tomu, že infekce způsobené noroviry mají často epidemický výskyt, je třeba myslet i na riziko jejich zavlečení do zdravotnických zařízení, kde může postihnout hospitalizované pacienty i personál se vznikem sekundárních epidemických epizod nozokomiálního charakteru. I vzhledem k tomu, že k nákaze stačí jen malá infekční dávka, je nezbytné včasné stanovení dia gnózy suspektních případů onemocnění a zavedení účinných preventivních opatření.

Literatura

1. Beneš J et al. Infekční lékařství. Praha: Galén: 116– 117.
2. Noroviruses [online]. OSHA Publications. Available from: https:/ / www.osha.gov/ Publications/norovirus- factsheet.pdf.
3. Postupy a opatření při epidemickém výskytu gastrointestinálních infekcí vyvolaných noroviry ve zdravotnickém zařízení [online]. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http:/ / www.szu.cz/ postupy- a- opatreni- pri- epidemickem- vyskytu.
4. Noroviruses Summary Document [online]. Centers for disease control and prevention.Available from: http:/ / www.cdc.gov/ nceh/ vsp/ cruiselines/ norovirus_summary_doc.htm.
5. Příznaky-projevy [online]. Norovirus, norovirová infekce – příznaky, projevy, symptomy. Dostupné z: http://www.priznaky-projevy.cz/infekcni-nemoci/norovirus-norovirovainfekce-priznaky-projevy-symptomy.

MUDr. Ilona Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier
Poliklinika Revoluční
Revoluční 765/ 19, 110 00 Praha 1

Zpět na seznam článků

 

Nahoru