AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Cruise medicine – medicína výletních plaveb, nový fenomén cestovního ruchu

R. Maďar
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno


Cruise medicína neboli medicína výletních plaveb je čím dál oblíbenější u našich cestovatelů i ve světě. Jedná se o nejrychleji rostoucí segment cestovního ruchu, stoupá počet tohoto druhu dovolených i samotných klientů, v loňském roce absolvovalo výletní plavbu 22 mil. osob. Luxusní prostředí těchto lodí je však zdravotně rizikovější než např. letadla, je tam mnohem větší počet osob, na jedné lodi i více než 3 000 cestujících a 1 500 členů posádky, často vysoký průměrný věk pasažérů, kontakt, resp. expozice trvá na rozdíl od letadla řádově ve dnech, ne v hodinách. Průměrná délka plavby je 1– 2 týdny.

Na světě existuje 63 lodních společností zajišťujících výletní plavby. Pasažéři vystupují ve více či méně exotických oblastech, mohou se nakazit v rámci krátkého výletu na pevninu a nákazu zavléct na loď. Navíc většina zaměstnanců je z rozvojových zemí, statisticky nejvíc z Filipín – kvůli epidemii spalniček na Filipínách museli mít zaměstnanci z této země očkované povinně dvě dávky spalničkové vakcíny. 

Pro cestu na lodi však na základě praktických zkušeností nejsou ani tak významné rizikové faktory navštívených míst, kde jsou turisté jen pár hodin, ale spíše rizika vysoké koncentrace osob vyššího průměrného věku v uzavřeném prostoru plavidla. Většina pasažérů využívá výlučně lodní restaurace.

Hrozícím problémem na palubách jsou např. vysoce infekční noroviry. Nejčastější genoskupina 1 a 2. V r. 2015 bylo hlášeno na výletních lodích v první polovině roku devět epidemií, což byl počet za celý r. 2014. Noroviry patří k nejinfekčnějším popsaným agens, přenáší se i aerosolem, takže rizikové je kterékoli místo s akumulací osob. Prolongované vylučování viru může trvat až několik týdnů a vyskytují se i asymp tomatické případy. Lidé se na pohybující lodi přidržují rukama zábradlí cestou do bufetové jídelny a ne každý využije dezinfekční stojany u jejich vstupu. Alkoholová dezinfekce je navíc v prevenci málo účinná, velká část prodávaných kapesních dezinfekcí je přitom právě na základě alkoholu.

V prevenci této nemoci by mohla sehrát významnou úlohu bivalentní vakcína s virus-like částicemi vyvolávající humorální i celulární reakci a zkříženou protekci. V současné době se připravuje fáze III klinického zkoušení. Cílem je cross- protekce už po jedné injekční dávce. 

Poslední chřipková sezóna 2014/ 2015 byla na výletních lodích větší než obvykle. Epidemie chřipky A H3N2 se vyskytovaly hlavně u starších osob kvůli odklonu cirkulujícího od vakcinačního kmene. Rizikové kontakty nemocných byly izolovány ve svých kajutách a dostávaly profylakticky Tamiflu. Posádka byla povinně očkována proti chřipce. Chronicky nemocní mají mít u sebe na výletní lodi kopii zdravotní dokumentace a dostatečné zásoby léků v příručním zavazadle. Velké zavazadlo se odbavuje podobně jako na letišti a může dojít k jeho zpoždění nebo ztrátě.

Na výletních lodích, zejména starších, je velmi komplikovaná prevence legionelózy: je obtížné zmapovat potrubí nebo je těžko dostupné, což komplikuje čištění biofilmu, sluneční záření redukuje obsah chloru ve vodě v bazénech na otevřených horních palubách, rizikem jsou i včas nedetekované poruchy automatické chlorinace vody. Vzhledem k vysokému průměrnému věku pasažérů a relativně častému výskytu chronických nemocí u starších cestovatelů je přitom na lodích exponována nejrizikovější část populace. Známý je i postinfekční případ Guillain-Barre syndromu po prodělané legionelóze. Z preventivních důvodů se např. na úklid na palubách používá jen pitná voda a otevřené bazény jsou plněné slanou mořskou vodou. 

Vzácně se vyskytuje Mal de debarquement – zdravotní obtíže přítomné týdny až měsíce po návratu z lodi na pevninu, dominuje u žen. 

Z relevantních očkování je podle věku a zdravotního stavu cestovatele významná vakcinace proti virové hepatitidě A, invazivním meningokokovým infekcím především u mladších a pneumokokovým infekcím u starších věkových kategorií. Samozřejmostí je vakcinace proti chřipce v rizikové sezóně. Vnímavé osoby mohou zvážit i vakcinaci proti varicelle a při plavbách se zastávkami v rozvojových zemích může být indikováno i očkování proti břišnímu tyfu, žluté zimnici a dalším nemocem.

Výletní plavby na velkých lodích jsou skvělým zážitkem, který lze rozhodně doporučit. Tomuto druhu dovolené by však měla předcházet zdravotní příprava a alespoň základní nadstandardní očkování, které je z uvedených důvodů indikováno i při plavbách v evropských vodách a pří návštěvách evropských přístavů.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Bidláky 20, 639 00 Brno

 
Zpět na seznam článků

 

Nahoru