AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Zdravotní gramotnost

S. Jakubalová
Národní síť podpory zdraví, z.s., Praha

„Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství je bezcenné a důvtip bezmocný.“ (Herakleitos)

Pro praktického lékaře, ať již pro dospělé nebo pro děti a dorost, je velmi důležité, aby se jeho pacienti chovali podle zásad zdravého životního stylu odpovídajícímu současné úrovni poznání. Pokud budou znalosti a postoje ke zdraví jejich pacientů na dobré úrovni, bude mít i jejich případná léčba mnohem větší úspěšnost nebo ke ztrátě zdraví vůbec nedojde. Ví ale laická veřejnost, jak se rozhodovat a co vše a jak může ovlivnit zdraví?

Zatímco pojem „finanční gramotnost“ je mezi českou veřejností známý, a dokonce už tento typ gramotnosti pronikl i do školních osnov, tak sousloví „zdravotní gramotnost“ stále vyvolává leckde rozpaky. Jako jedna z posledních zemí vyspělého světa neměla dosud ČR náplň zdravotní gramotnosti definovanou. Přitom se jedná o klíčovou kompetenci ve vztahu ke zdravotnímu stavu, jejíž význam bude nadále narůstat. Co tedy je zdravotní gramotnost? Proč je důležitá? Co obsahuje?

Stručně řečeno: „Zdravotně gramotný je člověk, který je schopný o svém zdraví kvalifikovaně rozhodovat.“ (J. Holčík, 2010)

Zdravotní systém počítá s postupným přenášením odpovědnosti za rozhodování na stranu pacienta. Ten ale musí být kompetentní pro odpovědnou volbu.

V ordinaci praktického lékaře, více než kdekoli jinde, se setkáváme s nekompetentními rozhodnutími pacientů, kteří jsou ovlivněni internetem, médii či diskuzemi s přáteli. Příkladem je nejen iracionální strach z očkování, ale třeba i bezbřehá víra v homeopatii nebo konzumace bylinných preparátů bez jakékoli znalosti o možnostech interakcí s jinými léky nebo bez uvědomění si, že jde také o léčiva s možností ohrožení zdraví. Zdravotně gramotný člověk umí mimo jiné rozlišovat i mezi věrohodnými a matoucími zdroji. V důsledku to znamená, že zavedením systému zdravotní gramotnosti, a hlavně jeho naplněním, bude mít lékař méně práce s přesvědčováním pacienta o správnosti navrhované léčby nebo postupu a více pacientů bude dbát na prevenci. To mimo jiné znamená, že pacient dokáže odlišit mezi péčí o zdraví, za kterou je zodpovědný sám, a zdravotní péčí, kterou mu může zajistit jeho lékař (resp. zdravotní pojišťovna, stát).

Jiné znalosti a dovednosti („kompetence“) potřebuje malé dítě v mateřské škole a jiné třeba 20letý sportovec či 40letá manažerka firmy, která současně pečuje o malé děti. Jiné také bude potřebovat 60letý člověk, který se již několik let léčí s chronickým onemocněním. Přitom potřeba zdraví je pro všechny zásadní.

Co vše zahrnuje tzv. zdravotní gramotnost v jednotlivých věkových kategoriích (děti, mládež, dospělí a senioři) nebylo v ČR dosud definováno, resp. tyto údaje nebyly pro osoby daného věku ani pro pečující osoby (např. u dětí pedagogové či rodiče, u seniorů sociální pracovníci a rodin ní příslušníci) běžně dostupné.

Při definování rozsahu zdravotní gramotnosti vycházíme v ČR z modelu Světové zdravotnické organizace, který dělí zdravotní gramotnost na tři oblasti:

  1. Oblast podpory zdraví – kompetence životního stylu a péče o prostředí.
  2. Oblast prevence nemocí – prevence infekcí, neinfekčních chorob a úrazů a také postoje k medicíně založené na důkazech (Evidence Based Medicine).
  3. Oblast zdravotní péče – kompetence ošetřovatelské péče a neodkladné první pomoci.

V současné době je k dispozici sada čtyř návrhů standardního rozsahu zdravotní gramotnosti ve formě čtyř brožur:

Zdravotní gramotnost dětí na počátku školní docházky, Zdravotní gramotnost mladých dospělých, Zdravotní gramotnost dospělých a Zdravotní gramotnost seniorů. Tyto texty jsou dostupné on-line na webu http://zdravotnigramotnost.cz. Cílem nebylo vytvořit mnohastránkové odborné publikace, ale stručné a srozumitelné seznamy toho zásadního, co by měl člověk žijící ve společnosti znát z oblasti zdraví. Standardy byly připomínkovány odbornými recenzenty, jejich praktické využití bylo ověřeno u více než 200 osob a byly představeny odborné zdravotnické veřejnosti na několika odborných fórech.

V této podobě obsahují standardy pouze seznamy potřebných kompetencí. Vlastní obsah jednotlivých kompetencí lze nalézt v dalších odborných zdrojích. Standardy zdravotní gramotnosti pro jednotlivé věkové kategorie jsou ale již nyní praktickou pomůckou pro pedagogy všech typů škol i volnočasových aktivit, pro tvůrce a manažery komunit pracujících s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory, pro zaměstnavatele, pro sociální i zdravotnické pracovníky i pro veřejnost obecně.

V ČR je zdravotní gramotnost v plenkách a na realizaci ve smyslu vzdělávání veřejnosti je ještě hodně práce. Ale snad se blýská na lepší časy a budeme se i v ordinacích setkávat stále častěji s pa cienty zdravotně gramotnými.

Návrh standardů zdravotní gramotnosti byl vytvořen v rámci následujících projektů:

MUDr. Silvana Jakubalová
Národní síť podpory zdraví, z.s. Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .