AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Zaměřeno na Kazachstán

R. Maďar
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno

Od 1. ledna 2017 zrušila vláda Kazachstánu pro země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, vč. ČR a SR, vízovou povinnost pro jejich občany. Stalo se tak zejména v souvislosti s výstavou EXPO 2017, která se bude konat od června do září 2017 v kazašské Astaně. Vzhledem k tomu, že tato rozhlehlá země nabízí i mimo EXPO mnoho zajímavých turistických atrakcí, lze v letošním roce očekávat nárůst českých cestovatelů do této země.

Pro posouzení zdravotního rizika na cestách je nutné znát od pacienta co nejvíce detailů, např. přesná místa, délku a charakter pobytu, plánované aktivity, způsob ubytování a stravování apod.

Doporučená preventivní opatření před cestou

Žlutá zimnice se v této zemi nevyskytuje. Při cestách z endemických oblasti (subsaharská Afrika, Latinská Amerika) však záznam o očkování proti této nemoci může být vyžadován, při příletu z Evropy, Asie a Severní Ameriky není potřeba.

Základní doporučená očkování pro cestovatele

Virová hepatitida A + B

Tři dávky poskytují dlouhodobou až doživotní imunitu (očkuje se od 1 roku věku). Doporučené schéma 0–1–6 měsíců. Tři dávky zajistí dlouhodobou až doživotní ochranu.

Virová hepatitida A (vakcína samostatně)

Dvě dávky (očkuje se od 1 roku věku) pro již očkované proti virové hepatitidě B. Druhá dávka ideálně za 6–12 měsíců po první dávce zajistí dlouhodobou až doživotní ochranu.

Virová hepatitida B (vakcína samostatně)

Tři dávky pro již očkované proti virové hepatitidě A nebo při anamnéze prodělané hepatitidy A. Doporučené schéma 0–1–6 měsíců. Tři dávky zajistí dlouhodobou až doživotní ochranu (s výjimkou nonrespondérů).

Břišní tyfus

Jedna dávka na 3 roky (očkuje se od 2 let věku).

Tetanus

Kontrola platnosti přeočkováni proti tetanu – jedna dávka každých 15 let (nad 60 let věku každých 10 let). Je možné zvolit i kombinovanou vakcínu dTap s protekcí i proti pertusi a dift erii.

Další doporučená očkování

Meningokoková meningitida

Zejména při bližším kontaktu s místní populací, při fyzické námaze, při přesunech hromadnou dopravou a pobytech u místních obyvatel – jedna dávka kvadrivalentní vakcíny (A, C, W-135, Y). Pro cestu a pobyt je možné doplnit i vakcínu proti meningokokům séroskupiny B.

Vzteklina

Zejména při pobytu na venkově, v přírodě, v odlehlejších oblastech daleko od zdravotní péče nebo při plánovaném delším pobytu (bez věkového omezení). Základní očkování tvoří tři dávky v odstupu 0–7–21 (resp. 28) dnů po první dávce.

Jiná rizika spojená s cestováním

Při cestování hromadnými prostředky (vlak, letadlo, autobus apod.) a při bližším kontaktu s místními obyvateli hrozí přenos i dalších nemocí, např. TBC, chřipka, pneumokokové infekce, spalničky, zarděnky nebo plané neštovice. Očkování proti těmto nemocem se zvažuje dle individuálních rizikových faktorů.

Malárie

Malárie se v Kazachstánu nevyskytuje.

Další preventivní opatření

V průběhu pobytu v Kazachstánu je důležité dbát na zásady konzumace bezpečného jídla, potravin a nápojů. Ke snížení rizika může přispět preventivní užívání probio tik. V níže položených oblastech se doporučuje používat repelenty.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Bidláky 20
639 00 Brno

Zpět na seznam článků

 

Nahoru