AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Správná technika a další aspekty aplikace očkovacích látek

D. Gopfertová
Ústav epidemiologie, 2. LF UK v Praze


Před přistoupením k vlastnímu očkování by měl být očkující lékař obeznámen s informacemi uvedenými v příbalovém letáku (SPC) vakcíny, ověřit, zda přípravek opticky nevykazuje žádné nežádoucí změny kvality (barva, zákal, konzistence, vysrážené hrudky, vločky i po nezbytném protřepání) a zkontrolovat jeho exspirační dobu.

Očkování je nutné provést správnou technikou. Kůže se dezinfikuje alkoholovým prostředkem v roztoku či ve spreji a je třeba počkat na jeho zaschnutí − vtisknutí dezinfekčního prostředku zároveň s vakcínou může např. zlikvidovat živé vakcinální viry nebo způsobit reaktogenitu očkování. Není nezbytně nutné používat rukavice. Vakcínu je dobré napřed krátce zahřát v dlani, čímž se sníží bolestivost vpichu, a protřepat kvůli řádnému promísení obsahu. Poté se zvolna aplikuje vakcína, a to zásadně na výrobcem určené místo (většinou rameno u dospělých a větších dětí, stehno u menších dětí), stanoveným způsobem aplikace (i. m., s.c., i.d., per os). Po dokončení se místo vpichu asepticky překryje.

Dále je nutné:

Způsoby aplikace očkovacích látek

Otázky před očkováním?

Základní postup v bodech

Pokud pacient neguje doporučení lékaře (lyžování, sportovní tábor apod.), zapíše se tato informace do dokumentace kvůli posouzení případných hlášených nežádoucích reakcí, např. nadměrné únavy z fyzické zátěže, bolesti v místě aplikace apod. Zapisuje se i negace jiného doporučeného očkování.

doc. MUDr. Dana Gopfertová, CSc.
Ústav epidemiologie, 2. LF UK v Praze
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
www.lf2.cuni.cz

Zpět na seznam článků

 

Nahoru