AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Poradna center Očkování a cestovní medicíny Avenier

K. Bartošová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha

Chtěla jsem se zeptat, zda je nutné ještě očkovat, když mi lékař sdělil, že musím urychleně na konizaci děložního čípku z důvodu předrakovinového stavu děložního čípku.

Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje HPV (human papilloma virus) vakcinaci i ženám s již diagnostikovanou prekance­rózou děložního hrdla. Ženy, které podstupují konizaci, jsou především ty, jejichž organizmus se s HPV infekcí obtížně vyrovnává. Vlastní zákrok je ošetření lézí děložního čípku excizní metodou a až u 30 % vždy jde o ví­cenásobné infekce různými typy virů HPV. Konizace nemusí být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě bezpříznaková. Zákrok ne­zabrání opakované HPV infekci téhož nebo jiného typu. Vakcínu tudíž lze aplikovat před ošetřením nebo i po něm. Virus HPV může způsobovat nejen rakovinu děložního čípku, ale i vulvy, řitního otvoru, karcinomy v oblasti krku a hlavy nebo genitální bradavice. Vakcíny jsou sledovány přísnými klinickými a kontrolními studiemi a jsou nejvýznamnější mož­ností, jak předcházet HPV infekcím. Gardasil®9 je nonavalentní vakcína proti devíti typům papilomavirů a aplikuje se ve třech dávkách. Druhá dávka se podává za dva měsíce od první dávky a třetí je ideální podat za šest měsíců po první injekci. U třetí dávky je možný posun, ale s tím, že všechny tři dávky musí být podány v průběhu jednoho roku. Pokud by bylo nezbytné zvolit jiné schéma, je možno očkovat v alternativním schématu, kdy druhá dávka má být podána alespoň jeden měsíc po první dávce a třetí dávka musí být podána alespoň tři měsíce po druhé dávce. Účinnost je po třetí dávce očkování stejná jako u klasického schématu.

Je mi 38 let a chtěla bych se naočkovat proti rakovině děložního čípku. Je pro mě vhodná vakcína Gardasil®9?

Přípravek Gardasil®9 je očkovací látka určená dětem a dospívajícím od devíti let a dospělým. Gardasil®9 byl studován u mužů a žen ve věku 9–26 let a výsledky klinických hodnocení v této věkové skupině jsou velmi dobré. Účinnost ochrany se pohybuje pro toto věkové rozmezí kolem 90 % proti devíti typům lidských papilomavirů (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58) a výhodou u Gardasilu je rovněž 85% účinnost pře­vážně proti genitálním prekancencerózám, karcinomům a genitálním bradavicím. Účinnost HPV očkovací látky u žen ve věku 24–45 let byla hodnocena v jedné placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, ran­domizované klinické studii. Výsledky této studie lze považovat také za pozitivní, i když s věkem účinnost očkování klesá.

Jak dlouho se musí čekat po očkování vakcínou Boostrix (te­tanus, záškrt, černý kašel), se snažením o miminko? Jsem 13 let po očkování tetanu, lékařkou mi bylo doporučeno přeočkovat se právě Boostrixem, ještě než otěhotním, ale již si nebyla moc jistá odpovědí, zda nějaký čas čekat.

Vzhledem k Vašemu plánovanému těhotenství jsou dvě možnosti. Tou první je očkovat nyní před těhotenstvím, interval k otěhotnění u této neživé vakcíny není stanovený. Zdrojem nákazy pro kojence je nezřídka právě jeho nejbližší okolí, především matka. Očkování z dět­ství Vás nechrání celoživotně, protilátky mohou postupně vyprchávat, proto se doporučuje zvážit toto přeočkování alespoň 1× v dospě­losti. Kombinovaná trojvakcína (záškrt, tetanus, černý kašel) poskytuje ochranu na 10 let. Druhou variantou je pak pro Vás očkování kombino­vanou vakcínou Boostrix až během 3. trimestru těhotenství v období mezi 27.–36. týdnem těhotenství, které se v ČR již provádí. Při očko­vání v tomto období dochází k přenosu nejvyšších hladin protilátek proti černému kašli na plod. K přenosu protilátek pak dochází také při kojení mateřským mlékem. Do doby vlastního očkování Vašeho bu­doucího dítěte (tj. od 9. týdne) ho tím budete chránit. Očkování těhot­ných žen přináší tedy dvojí prospěch, chráníte sebe a svoje budoucí dítě. Klinické studie přitom potvrdily bezpečnost očkování těhotných žen touto vakcínou, ve Velké Británii se očkuje již od roku 2012 a efekt vakcinace u malých dětí je významný.

S ohledem na to, že se téměř každý rok vyskytnou na mém pra­covišti příušnice, chtěl bych se informovat na očkování proti této nemoci (muž, věk 40 let). Příušnice jsem neprodělal (nebo o tom nevím) a ani jsem nebyl očkován. Na vašich stránkách jsem nalezl, že očkujete pomocí kombinované vakcíny Priorix (spalničky, za­rděnky a příušnice). Proti spalničkám jsem byl očkován jako dítě, proti zarděnkám ne a ani jsem je neprodělal (nebo o tom nevím). Doporučili byste mi nechat se preventivně očkovat touto vak­cínou? Existuje i nějaká izolovaná vakcína čistě jen proti příuš­nicím? V rodině máme nyní půlroční dítě, které ještě nebylo oč­kováno proti žádné z výše uvedených nemocí ani je neprodělalo, existuje zde nějaké riziko po očkování, např. propuknutí nemoci a přenos na dítě?

Pokud jste nebyl očkován a ani jste příušnice a zarděnky neprodělal, bylo by vhodné se nyní v dospělosti nechat naočkovat jednou dávkou kombinované trojvakcíny Priorix a po 6–10 měsících u Vás k posílení dlouhodobé ochrany podat druhou, posilovací dávkou. V poslední době se v ČR bohužel vyskytuje více lokálních epidemií příušnic, čímž riziko nákazy stoupá. Z výše uvedených důvodů bych Vám očko­vání kombinovanou trojvakcínou doporučovala. Samostatná vakcína proti příušnicím není k dispozici, kombinovaná vakcína Vám rovněž posílí ochranu proti spalničkám, které jste měl sice očkovány, ale pro­tilátky se časem mohly snížit. Riziko přenosu vakcinačního viru je prak­ticky nulové, protože živé vakcinační viry obsažené ve vakcíně jsou oslabené.

Ráda bych se zeptala na doporučení ohledně očkování. Synovi budou dva roky, již je očkován proti meningokovi typu B. Ráda bych se informovala, jak dlouho je vakcína účinná, a zda doporu­čujete očkování proti meningokoku typu C a kdy.

U Vašeho dvouletého syna je velmi dobře, že je chráněn proti nejčas­těji se vyskytujícímu typu meningokoka v této věkové skupině v ČR. Jelikož se jedná o relativně novou vakcínu, přesná délka postvak­cinační odpovědi nebyla přesně stanovena, studie ještě pokračují. Očkování proti druhému nejčastějšímu typu meningokoka v ČR – me­ningokoku typu C (vakcína NeisVac-C nebo Menjugate) – je v sou­časné době již možno doplnit v jedné kombinované vakcíně navíc o další séroskupiny Y, A, W-135. K dispozici je vakcína Menveo (od dvou let věku) nebo Nimenrix (od jednoho roku věku).

Pacientce se má přeočkovat po 15 letech „tetanovka“. Z doku­mentace od pacientky zjišťuji, že měla lokální reakci po dvou přeočkováních před 15 lety. Jak bych měl postupovat? Jsem její praktický lékař.

U Vaší pacientky bych vzhledem k anamnestické lokální reakci po vak­cinaci tetanu nyní doporučila použít k přeočkování místo monova­lentní vakcíny proti tetanu spíše kombinovanou trojvakcínu proti zá­škrtu, tetanu a dávivému kašli – vakcínu Boostrix s možnou clonou antihistaminika a antipyretika. Tato vakcína obsahuje menší množ­ství antigenu tetanu a tím snižuje pravděpodobnost nežádoucí reakce na toto očkování. Navíc tato vakcína posiluje ochranu proti dávivému kašli, který se stále více v současnosti v populaci objevuje. Ochrana všem třem nákazám je po této vakcinaci min. 10 let. Tato vak­cína pro dospělé není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, klient si ji hradí sám, s případným příspěvkem zdravotní pojišťovny.

V dětství jsem neštovice dle slov mé maminky neprodělala, i když jsem byla v kontaktu s dětmi, které neštovice měly. Matka si myslí, že buďto jsem je tedy neprodělala, nebo jsem měla tak mírnou formu, že si toho nevšimla. Teď jsem těhotná a mám kolem sebe známé s malými dětmi, které se mohou neštovicemi nakazit. Bojím se, abych neštovice nechytla nyní. Chtěla bych se tedy zeptat, zda bych se měla nyní nechat proti neštovicím naoč­kovat nebo si nechat zjistit, zda mám proti neštovicím protilátky, abych mohla bych být v klidu.

V těhotenství bohužel není možné provádět vakcinaci proti planým neštovicím. V praxi by pak bylo možno provést event. postexpoziční profylaxi při kojení po kontaktu kojící ženy s nemocným s prokáza­nými neštovicemi do tří dnů (72 hod) od předpokládaného vysta­vení nákaze. Z velké části očkování pak může zabránit onemocnění v cca 70 % a komplikovanému průběhu až v 90 %. Jelikož jsou plané neštovice vysoce infekční, je velmi pravděpodobné, že jste se mohla již s touto nákazou setkat v dětství nebo v minulosti a onemocnění mohlo proběhnout i bezpříznakově nebo s velmi mírnými příznaky. Doporučuji nyní provést pro Váš klid odběr krve na protilátky, toto vy­šetření zjistí event. předchozí infekci a současnou imunitu vůči infekci. V případě pozitivního vyšetření protilátek po prožitém onemocnění byste pak mohla být bez obav další nákazy, protože po prožití infekce jste celoživotně chráněna. V případě negativních protilátek bych pak doporučila po ukončení kojení provést preventivní vakcinaci vakcínou Varilrix (dvě dávky v odstupu min. šest týdnů).

Máme v péči osmiměsíční holčičku, jejíž otec je Nigerijec. Příští rok by rodiče chtěli jet za rodinou do Nigérie a chtějí dítě naoč­kovat. Matka má též zájem o očkování. Jaké je nejdůležitější oč­kování pro tuto zemi s ohledem na věk dítěte? I pro matku?

Do Nigérie je povinné očkování proti žluté zimnici, která se v této zemi vyskytuje endemicky, přenos se uskutečňuje bodnutím komára rodu Aedes s denní aktivitou. Tuto vakcínu lze již očkovat u dětí starších devíti měsíců, pokud není jiná specifická kontraindikace tohoto očko­vání. Certifikace o proběhlém očkování je zaznamenána s kulatým ra­zítkem v Mezinárodním očkovacím průkazu a platnost tohoto očkování je za 10 dnů po aplikaci. Z nadstandardních základních doporučených očkování je očkování proti fekoorálním nákazám neproveditelné, ať už očkování proti hepatitidě typu A (Havrix junior – od jednoho roku), proti břišnímu tyfu od dvou let a cholera rovněž od dvou let (výskyt endemický). Významně je do této země Afriky (africký pás meningitid) u malých dětí doporučeno očkování proti meningokokům, ale sé­roskupiny, které se zde převážně vyskytují (A, W-135), lze pokrýt vak­cínou Nimenrix až od jednoho roku. Prozatím na naše podmínky pro ČR i Evropu doporučuji u takto malých dětí očkovat typ meningokoka B (vakcína Bexero od dvou měsíců věku). Od dvou měsíců věku lze oč­kovat dítě vakcínou proti vzteklině, hlavně při nedostupnosti lékařské péče a při pobytu v odlehlých oblastech (vakcína Verorab). Pro matku se v podstatě doporučují také výše jmenovaná očkování. Rovněž vý­znamný je v Nigérii výskyt malárie a arboviróz, jako je horečka dengue, chikungunya, doporučuje se vedle profylatického užívání antimalarika i používání účinných repelentů a moskytiér v ochraně před komáry.

Za několik týdnů odlétáme na expedici v Indonésii přes Bali, kde budeme dva dny, a poté letíme do Timika (Papua), pak následuje let malým letadlem do džungle do vesnice Sugapa. Z vesnice bude trek do základního tábora – pět dnů džunglí a horským te­rénem, pohybovat se budeme v nadmořské výšce 1 700–4 450 m n. m. Šestý den bude výstup na Carstensz Pyramid (4 884 m) a stejnou cestou zpět. Můj dotaz zní, zda profylaxe, nebo již léčit propuknuté onemocnění? Expedice bude fyzicky náročná, proto zvažujeme benefit profylaxe vs. nežádoucí účinky profylaxe.

Riziko malárie existuje v celé zemi vč. městských částí. Malárie se vy­skytuje celoročně v nadmořských výškách do 1 800 m n. m., hlavně v období dešťů. V těchto nadmořských výškách se doporučuje anti­malarická profylaxe Atovaquoin/Proguanil preparát Malarone nebo Doxycyclin k prevenci tropické malárie (převaha původce Plasmodium falciparum cca 70 %, ostatní typy Plasmodium malariae, ovale, vivax cca 30 %). Ve Vašem případě bych spíše doporučila profylaktické uží­vání antimalarika vzhledem k vysokému riziku nákazy malárií při treku a nízkému výskytu nežádoucích účinků těchto preparátů. Stand by (pohotovostní léčba) se volí jako varianta spíše do nižšího rizika nákazy malárií. Z praktického hlediska bych doporučila již na Bali (den před odletem na Papuu) začít užívat preparát Malarone (kontraindikace dysfunkce ledvin), poté ho užívat pravidelně jednu tabletu denně ve stejnou denní hodinu, nejlépe s jídlem. Po dobu výstupu, během sestupu a sedm dnů po návratu z džungle ho doužívat. Na 12denní trek budete potřebovat dvě balení Malarone (jedno balení 12 tablet, tj. i se sedmidenním doužíváním). Antimalarika bohužel nejsou 100% ochranou před arbovirózami, jako je malárie a v této oblasti častá ho­rečka dengue, důležitá je rovněž expoziční profylaxe před komáry, mít s sebou účinné repelenty se složkou DEET (diethyltoluamid), mosky­tiéru a k impregnaci oděvů použít insekticidy typu permetrin. K léčbě akutních průjmových onemocnění bych doporučila mít s sebou jako vybavení lékárničky chemoterapeutikum Ercefuryl nebo lokální střevní antibio tikum Normix, v obou případech v kombinaci s probio­tikem a Hidrasecem.

Chtěla bych se zeptat, jestli je nutné očkování na choleru, v čer­venci odjíždím do Keni.

Vzhledem k současnému zvýšenému výskytu cholery v ně kte rých okresech Keni (především severovýchod země) a okrese Nakuru (seve­rozápadně od Nairobi), a rovněž vzhledem k současnému epidemic­kému výskytu cholery v sousední Tanzanii bych toto očkování, zvláště při individuálních pobytech ve venkovských oblastech mimo města, doporučila. Onemocnění se přenáší především kontaminovanou vodou a jídlem. Doporučuje se dodržovat základní hygienická opat­ření – tepelně zpracované potraviny, balená sycená voda, vlastnoruční oloupání ovoce, zeleniny, nestravovat se na ulicích, nepřidávat led do nápojů aj. Nejlepší je zkombinovat jak dodržování hygieny vody a po­travin, tak i očkování. Očkuje se perorální vakcínou ve formě roztoku dvěma dávkami v odstupu 1–6 týdnů (vakcína Dukoral) s ochranou na dva roky. Druhou dávku očkování se doporučuje podat kvůli účinnosti min. dva týdny před odjezdem. Vakcína chrání rovněž proti bakteriál­nímu původci průjmových onemocnění ETEC.

V listopadu plánujeme 14denní dovolenou v Jihoafrické repub­lice a chystáme se navštívit park Kruger. Je v tomto období nutná prevence v podobě profylaxe?

Riziko tropické malárie (původce parazit Plasmodium falciparum), přenos se uskutečňuje komárem rodu Anofeles, je v Jihoafrické re­publice (JAR) pouze na východě v národních parcích Kwazulu Natal a v Krugerově národním parku. Riziko nákazy malárií je vždy zesílené v období dešťů a po něm (období říjen–květen). Při návštěvě národ­ních parků v JAR v období sucha (červen–září) je riziko nákazy malárie výrazně menší, antimalarika v tomto období nejsou podmínkou. V prů­běhu celého roku se doporučuje expoziční profylaxe před komáry ve formě repelentů s účinnou látkou DEET 30–50 %, impregnovaná mo­skytiéra na noc, insekticidy do zásuvky na spaní, vhodné světlé pro­dyšné oblečení aj. V případě, že byste se rozhodla do odjezdu pro anti­malarickou profylaxi, je doporučen preparát Malarone, který je účinný na tropickou formu malárie a je v praxi velmi dobře snášen s minimem nežádoucích reakcí.

Prosím o radu, zda roční vietnamské děvčátko mohu na přání rodiny očkovat vakcínou Ixiaro (japonská encefalitis) před cestou na dovolenou ve Vietnamu?

Ve Vietnamu je významné riziko japonské encefalitidy především ve venkovských oblastech země, onemocnění se přenáší bodnutím komára. V prevenci hraje očkování významnou roli stejně jako expo­ziční profylaxe – repelenty, moskytiéra. Vakcína Ixiaro proti japonské encefalitidě je určena pro osoby od dvou měsíců věku. Očkuje se dvěma dávkami – první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá za 28 dnů. Booster posilovací dávka se doporučuje za 12–24 měsíců po druhé dávce.

Je možné se nechat očkovat v případě, že jsem chronicky ne­mocný? Přesněji, mám Crohnovu nemoc a navíc jsem na bio­logické léčbě – Remicade®. Kvůli dovolené na Bali se zajímám o očkování proti žloutence typu A + B a případně břišnímu tyfu. Možná v budoucnu proti klíšťové encefalitidě. Je možné se vůbec nechat očkovat?

V případě očkování žloutenky typu A + B, břišního tyfu a klíšťové en­cefalitidy se jedná o neživé očkovací látky. Biologická léčba Crohnovy choroby preparátem Remicade® není kontraindikací ani jedné z těchto vakcinací. Důležité je při očkování zvážení Vašeho aktuálního zdravotního stavu, vhodné je mít s sebou k dispozici výsledky posled­ních odběrů nebo zprávu od odborného nebo praktického lékaře o probíhající léčbě a aktuálním zdravotním stavu. Jakékoli živé vakcíny, např. žlutá zimnice, plané neštovice aj., jsou vzhledem k současné bio­logické léčbě kontraindikovány nebo je lze aplikovat až za tři měsíce od ukončení bio logické léčby nebo čtyři týdny před jejím zahájením.

V říjnu bych se měl částečně stěhovat do Číny (2–3 měsíce Čína, 14 dnů Praha a zase 2–3 měsíce Čína), a tak jsem se chtěl zeptat, jaká jsou doporučená očkování, která by měl člověk mít, aby mohl žít v Číně?

Pro dlouhodobý, opakovaný pobyt v Číně je jako základní doporučeno očkování proti žloutenkám A a B, břišnímu tyfu, důležité je provést kon­trolu platnosti očkování proti tetanu a při případné revakcinaci tetanu je možno zvolit variantu kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a čer­nému kašli. Dále je doporučeno očkování proti kapénkovým nákazám, pneumokokům, meningokokům, při pobytu v odlehlejších venkov­ských oblastech s horší dostupností lékařské péče je vhodná preventivní vakcinace proti vzteklině a při pobytech s převahou ve venkovských ob­lastech s rýžovými poli je doporučeno též očkování proti japonské en­cefalitidě, přenos se uskutečňuje bodnutím komára. V ochraně před onemocněním cholerou a současně proti průjmu cestovatelů je před cestou možno chránit rovněž vakcinací, ochrana je pak dvěma dávkami na dva roky. Důležité bude i vybavení účinnými repelenty, moskytié­rami, filtrační lahví na dezinfekci vody aj. doplňky na cestu.

Ráda bych se zeptala, jak dlouho před cestou je třeba očkovat proti dětské obrně? Odjíždím do Izraele (na stáž do nemocnice, kde mám toto očkování povinné), nicméně předtím jsem v Praze pouze týden – stačí takovýto odstup?

Pokud jste měla v minulosti provedeno očkování proti dětským ná­kazám, jedno z nich bylo i očkování proti přenosné dětské obrně. V dospělém věku se provádí před odjezdem do zemí s rizikem vý­skytu této nákazy pouze přeočkování k posílení ochrany na dobu min. 10 let jednou dávkou monovakcíny (vakcína Imovax polio) nebo se vakcinace může provést i v rámci přeočkování současně proti záškrtu, tetanu, černému kašli a obrně kombinovanou vakcínou Boostrix polio. Posilovací dávka týden před odjezdem je postačující.

V říjnu odjíždím na Zanzibar (let z Prahy s přestupem v Dubaji). Je nutné očkování proti žluté zimnici? A co letošní epidemie cho­lery na Zanzibaru? Mam se nějak obávat?

Očkování proti žluté zimnici není povinné při příletech z Evropy nebo z tranzitních zemí, kde se žlutá zimnice nevyskytuje endemicky, což jsou také Spojené arabské emiráty.

Počty případů onemocnění cholerou se po epidemickém výskytu probíhajícím od ledna do dubna tohoto roku nyní snížily, ale přesto je riziko nákazy v této zemi přetrvávající, cholera se zde vyskytuje ende­micky. Základem prevence onemocnění cholerou je používání bez­pečné pitné vody, a to i na mytí obličeje a čištění zubů, dodržování zá­kladních hygienických pravidel osobní hygieny, přípravy a konzumace jídla a nápojů. K dispozici je také očkování, které poskytuje ochranu před onemocněním cholerou, ale i před častým původcem tzv. ces­tovatelských průjmů – koliformní bakterií Escherichia coli (ETEC). Očkování proti choleře se provádí dvěma dávkami ve formě nápoje v rozestupu 1–6 týdnů a poskytuje ochranu na dva roky. Základem pro Zanzibar je očkování proti virové hepatitidě A + B a břišnímu tyfu.

Na celý listopad se chystáme do Nepálu. Vím, že očkování proti dětské obrně není povinné, ale přesto se ptám. Jsem ročník 1985 a proti obrně jsem byla naposledy očkovaná v roce 1998. Je nutné přeočkování?

Přenosná dětská obrna se v Nepálu nevyskytuje, přeočkování tudíž do této země není nezbytné. Přijíždíte-li však z endemické oblasti (Pá­kistán, Afgánistán), kde jste trávili čtyři a více týdnů, může být po Vás záznam o platném očkování vyžadován.

Chtěla bych se zeptat, zda je Prednison 5 mg na den kontraindi­kace při očkování proti planým neštovicím. První dávku jsem do­stala v červenci a poté jsem začala brát Prednison.

Ve Vašem případě by nízká celková dávka 5 mg/den užívaného kor­tikosteroidu Prednison neměla představovat problém pro podání druhé dávky živé očkovací látky proti neštovicím, která se podává v odstupu min. šest týdnů po první dávce. Záleží samozřejmě rovněž na Vašem aktuálním zdravotním stavu v době očkování. Použití dávek < 2 mg/kg/den Prednisonu nepředstavuje kontraindikaci pro očkování živou virovou vakcínou. Použití dávek (denně nebo téměř denně) shodných nebo > 2 mg/kg/den Prednisonu po dobu kratší než 14 dnů – živou virovou vakcínu lze podávat bezprostředně nebo, pokud je to možné, dva týdny po přerušení léčby kortikoidy. Při léčbě vyšší dávkou po dobu delší než 14 dnů je třeba léčbu kortikoidy pře­rušit na dobu jednoho měsíce před podáním živé virové vakcíny.

Ráda bych se zeptala, zda je bezpečné jet na dovolenou na Mau­ricius v prosinci s ohledem na výskyt zika i v případě, že plánu­jeme rodinu.

I když jisté malé riziko nákazy virem zika existuje vzhledem k výskytu komára Aedes aegypti, patří Mauricius mezi pět zemí s nejnižším ri­zikem v oblasti Afriky.

Během pobytu na Mauriciu Vám doporučuji ke snížení rizika této nákazy, ale především i prevenci výskytu jiných nákaz přenášených ko­márem v této destinaci, jako je horečka dengue a chikungunya, pou­žívat prostředky expoziční profylaxe, tj. účinné repelenty se složkou DEET – např. Predator Maxx, moskytiéry, elektrické odpuzovače do zá­suvky a vhodný dlouhý světlý oděv. Na Mauriciu není přesně defino­váno období dešťů vzhledem k poloze uprostřed Indického oceánu, nejsušší období je v letních měsících (červen–srpen), prosinec patří naopak do období většího množství srážek. V tomto období je tudíž větší množství líhnišť komárů a je potřeba větší ochrana před komáry. V blízkosti turistických center je doporučeno nařízením vlády tato oh­niska komárů likvidovat insekticidními postřiky.

Chtěl bych požádat o informaci ohledně očkování pro krátko­dobou služební cestu do Súdánu – Chartúmu. Podle pokynů na Vašich webových stránkách je pro tuto destinaci potřeba mít oč­kování na žlutou zimnici, břišní tyfus a žloutenku A a B. Chtěl bych zkonzultovat, jak je to s výše uvedeným očkováním v sou­vislosti, že užívám dlouhodobě následující léky:

  1. Imuran 200 mg denně – dle vyjádření paní doktorky z endosko­pické ambulance by se snad nemělo očkovat živou vakcínou;
  2. Salofalk tablety 2 g denně, Salofalk čípky 2g denně;
  3. Poslední 2 měsíce Cortiment® 9 mg, ten budu brát ještě jeden měsíc.

Samotné užívání preparátu Salofalk, Cortiment® a kortikosteroid Imuran určené k prevenci nebo léčbě zánětlivých střevních onemoc­nění tenkého střeva (Crohnova choroba) a tlustého střeva (ulcerózní kolitida) není kontraindikací podání všech neživých vakcín. Doporu­čené (neživé, inaktivované) vakcíny před cestou do Súdánu, jako je žloutenka typu A, břišní tyfus a meningokok, nemohou snížit účin­nost léčebných preparátů. Podání všech živých vakcín, vč. očkování proti žluté zimnici, jsou však při podání preparátu Imuran opravdu dle sdělení Vaší lékařky kontraindikací. Záleží na posouzení odborného lékaře k nutnosti jeho užívání a event. při nemožnosti vysazení tohoto preparátu z důvodu zdravotního stavu provést zápis kontraindikace očkování proti žluté zimnici do mezinárodního očkovacího průkazu při návštěvě očkovacího centra. Vždy také záleží na Vašem aktuálním zdravotním stavu, zda např. nejsou v době očkování příznaky akutního zánětu, jako jsou střevní obtíže, teplota, zvýšená únava a jiné symp­tomy. Riziko nákazy žlutou zimnicí v Chartúmu je poměrně nízké. Zdržte se však cest mimo tuto metropoli.

Obracím se na Vás s dotazem ohledně antimalarik v jihovýchodní Asii. V druhé polovině července se chystám do Vietnamu a Laosu, kde budu pobývat dohromady 27 dnů (20 dnů Vietnam, 7 dnů Laos). Budu se pohybovat spíše ve městech a po známých turi­stických atrakcích, není však vyloučeno, že se ocitneme i v pří­rodě. Zajímá mě, zda po celou tuto dobu je nutno brát Malarone (zejména kvůli jeho vedlejším účinkům na organizmus i ceně). Popřípadě zda se dají antimalarika (v bezpečnějších oblastech) nahradit ochrannými spreji s vysokou koncentrací DEET, oblečením s dlouhými rukávy a nohavicemi, moskytiérami atd. i s ohledem na dengue, proti které se očkovat nedá ani na ni nejsou žádné profylaktické léky.

Při cestách do Vietnamu a Laosu je doporučeno jako prevenci ma­lárie a jiných arboviróz, tj. nákaz přenášených komáry, např. horečky dengue, používat především účinné repelenty se složkou DEET (nej­lépe Predator Maxx 50 %), moskytiéry, elektrické odpuzovače do zá­suvek, používat prodyšné světlé oblečení s dlouhými rukávy a no­havicemi hlavně po západu slunce a využívat ubytování s větráky a klimatizací. Malárie se vyskytuje v těchto zemích celoročně, větší riziko je v období dešťů. Antimalarická léková profylaxe preparátem Malarone se preventivně doporučuje především při delším cestování na severu a na jihu Vietnamu, v deltě Mekongu, v Laosu je větší riziko hlavně v ně kte rých provinciích při hranicích s Barmou a Thajskem. Pro organizované pobyty cestovatelů ve městech a v turistických oblas­tech většinou antimalarika nejsou nutná, možno je zvážit při poby­tech individuálních mimo tyto oblasti. Pro Vaši informaci v centrálním Vietnamu trvá období dešťů od srpna do prosince, v září a říjnu se zde objevují tajfuny, které přinášejí nejvíce srážek a často také následné zá­plavy. Období dešťů v jižním Vietnamu trvá od května do října a za nej­deštivější měsíc lze považovat květen.

Za krátkou dobu odlétám do Botswany (do hlavního města Ga­borone), kde strávím v podstatě celý svůj pobyt šest týdnů. Doporučujete užití antimalarik nebo není potřeba žádných léků? Potřebuji v případě antimalarik lékařský předpis?

Riziko malárie v Botswaně je především ve venkovských a městských oblastech na severu a severovýchodě země (především hranice s An­golou, Národní park Chobe, Okavango a ostatní provincie v této oblasti), hlavní město Gaborone a okolní oblasti jsou bez rizika malárie. Pokud byste uskutečňovala delší výlet do rizikových oblastí s malárií, doporu­čuje se pro prevenci malárie Malarone (účinná látka atovaquoin-pro­guanil), který je účinný na druh parazita Plasmodium falciparum, který způsobuje tropickou, pro člověka nejnebezpečnější formu malárie, a tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis. Jako expoziční pre­venci před poštípáním komáry je dobré mít s sebou účinný repelent s účinnou látkou DEET, moskytiéru a elektrické odpuzovače do zásuvky.

Text poradny center Očkování a cestovní medicíny uvádí vybrané dotazy lékařů a pacientů. Odpovědi mají návodný charakter, je pravděpodobné, že jiní pacienti se budou obracet na své lékaře s podobným spektrem dotazů. 

MU Dr. Květuše Bartošová 
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier 
Poliklinika Budějovická 
Antala Staška 1670/ 80, 140 00 Praha 4 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Přijmout vše Odmítnout vše Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

K zajištění plné funkčnosti webových stránek používáme soubory cookies. Tlačítkem „Povolit vše“ souhlasíte s využitím všech těchto souborů, případně lze v „Nastavení“ upravit. Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.