AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Padělané léky a vakcíny v cizině – významný současný medicínský problém

R. Maďar
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno


Jedním z nejvýznamnějších problémů medicíny ve světě je v současné době vysoký výskyt padělaných léků v rozvojových zemích, zejména v Africe a v Asii. Léky bez účinné látky nebo s její nedostatečnou koncentrací vedou k neúčinnosti léčby nebo ke vzniku rezistence. Tato skutečnost je o to závažnější, že se často jedná o život zachraňující léčiva, např. antibiotika či antimalarika. Napodobení obalu včetně barvy, rozměrů a písma je na padělku často tak dokonalé, že jej nerozliší ani zkušené oko odborníka.

Analýza antimalarického léku zakoupeného v Africe španělskou turistkou ukázala, že místo účinné látky artemisin obsahoval jen paracetamol. Následkem toho se zdravotní stav pacientky natolik zhoršil, že musela být po návratu domů ve vážném stavu hospitalizována na jednotce intenzivní péče. Další podobné antimalarikum zakoupené v jiné africké zemi Kamerunu obsahovalo místo účinné látky jen chlorochin, na který je na africkém kontinentě plošná rezistence. Antimalarikum z Ghany obsahovalo pyrimetamin a v Demokratické republice Kongo se účinná látka artemisin zjistila, ale jen na úrovni 70 % deklarovaného množství, což je právě situace hrozící vznikem rezistence. 

Ukázalo se, že velká část zemí subsaharské Afriky nemá fungující regulační úřady zabývající se kontrolou léků. Nebezpečné je, že padělané jsou nejen výrobky společností pocházejících z rozvojových zemí, ale i farmaceutických producentů sídlících ve vyspělém světě, jejichž léky známe i v ČR. V některých situacích může chyba nastat i neúmyslně, např. špatným skladováním při vyšších teplotách, než je doporučovaných 25 °C, nebo laxností při výrobě. Ta způsobila např. epidemii malárie v Pákistánu, kdy se vyráběný lék po užití kvůli špatnému poměru látek v zažívacím systému vůbec nevstřebal a ve stejné
formě se z těla vyloučil.

Z rozvojových zemí jsou známé i případy padělání vakcín proti smrtelným nemocem, např. proti meningokokovému zánětu mozkových blan i proti vzteklině. Očkování po pokousání vzteklým zvířetem přitom jako jediné dokáže zachránit život poraněného.

Na základě uvedených skutečností doporučujeme cestovatelům z rozvinutých zemí včetně ČR si vybavit cestovní lékárničku už před odjezdem ve své domovské zemi, kde léky podléhají pravidlům registrace a přísné kontrole kompetentních orgánů. Ze stejného důvodu by měli cestovatelé již doma před odjezdem absolvovat všechna relevantní očkování. Spoléhat se na místní léky, vakcíny a dokonce i repelenty může vést k závažnému ohrožení zdraví cestovatele.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Bidláky 20, 639 00 Brno

Zpět na seznam článků

 

Nahoru