AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů

R. Maďar
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Ostrava


Souhrn

V roce 2016 pozorujeme meziroční trojnásobný nárůst horečky dengue u českých cestovatelů. Dengue je flavivirová nákaza endemická již téměř ve všech zemích a teritoriích subtropů a tropů, nižší výskyt má jen v sušších oblastech především afrického kontinentu. I když se veřejnost obává zejména hojně medializované horečky zika, právě horečka dengue, jejíž původci patří do stejné skupiny, je mnohem častější, rozšířenější a pro nakažené i více nebezpečná. Ne zika, ale dengue je tedy nejvýznamnější virovou infekcí přenášenou komáry. Repelenty by se proto měly pou­žívat nejen v oblastech, kde je popisován výskyt zika. Tak jako u horečky zika je hlavním přenašečem virů dengue komár rodu Aedes s denní ak­tivitou a synantropní tendencí. Na rozdíl od malárie je proto nákaza možná za slunečního světla i v centru velkého města v turisticky populární oblasti, zejména v epidemickém období dešťů. Individuální ochranou je především pečlivé používání účinných repelentů, pomohou také sítě na okna a dveře a sprejování zdí reziduálními insekticidy, protože přenašeč vstupuje i do lidských obydlí. Existující nová vakcína zatím v Evropě re­gistrována není.

Klíčová slova

dengue – fiavivirus – přenašeč – klinický obraz – diagnostika – prevence – vakcína


Úvod

Za prvních sedm měsíců roku 2016 bylo v ČR hlášeno 63 případů ho­rečky dengue u českých cestovatelů nakažených v cizině, což je za stejné časové období nejvyšší incidence za posledních 10 let. Je to o 50 % více nakažených Čechů než za celý minulý rok 2015 [1]. Mezi­ročně se jedná za stejné časové období o více než trojnásobný nárůst tohoto onemocnění u českých občanů. Kvůli podhlášenosti je přitom skutečný počet nakažených ještě daleko vyšší.

Přenos

Tak jako u horečky zika je hlavním přenašečem virů dengue komár rodu Aedes s denní aktivitou. Na rozdíl od malárie je proto nákaza možná i v pravé poledne na náměstí velkého města v turisticky po­pulární oblasti. Aedes se množí i v malém množství vody zachyceném v odhozených nádobách, prázdných plechovkách, skořápkách koko­sových ořechů, starých pneumatikách, miskách pod květináči, ucpa­ných odtokových rourách, nekrytých rezervoárech pitné, užitkové nebo dešťové vody apod. Onemocnění se proto vyskytuje ve většině zemí tropů a subtropů epidemicky zejména v období dešťů.

Endemické oblasti

Do roku 1970 se větší epidemie dengue vyskytovaly jen v sedmi zemích, dnes je tato infekce endemická ve 128 státech světa, kde žije 40 % světové populace. Ročně je na světě hlášeno 50–100 mil. pří­padů dengue, podle některých studií to však může být až 390 mil. Jen v Brazílii se v roce 2015 vyskytlo 1,5 mil. infekcí, což znamenalo trojná­sobný meziroční nárůst [2]. Největší problém představuje dengue v Latinské Americe (vč. Střední Ameriky) a v Asii. Vzhledem k výskytu vektorů Aedes albopictus i v jižní Evropě hrozí import a dočasná ende­mizace i v populárních dovolenkových destinacích našeho kontinentu. Takovou zkušenost má z minulých let portugalský ostrov Madeira, kde se v roce 2012 vyskytlo více než 2 000 případů dengue a nemoc se následně rozšířila i na portugalskou pevninu a do dalších 10 evropských zemí.

Klinický obraz a diagnostika

Příznaky dengue jsou podobné jako u ziky, obvykle však trvají déle a jsou intenzivnější, zejména náhle vzniklá horečka, úporné myalgie i artralgie a exantém šířící se centrifugálně. Opakovaná infekce jiným sérotypem viru dengue může vést ke krvácení a šoku s nepříznivou prognózou a možnými smrtelnými následky. Ročně si tato nemoc vyžádá na 500 tis. hospitalizací, zejména u dětí do pěti let věku je pro­gnóza závažnější. Diagnostika je sérologická, indikace pro toto speci­fické laboratorní vyšetření vychází z cestovatelské anamnézy a klinic­kého obrazu. Nemoc se léčí klidem na lůžku, hydratací a analgetiky, ne však ibuprofenem ani kyselinou acetylsalicylovou. Vedle leukopenie bývá totiž přítomná i trombocytopenie. Specifický lék působící kau­zálně přímo na virus dengue zatím neexistuje.

Vakcína

Pokusy o vývoj očkovací látky proti dengue začaly už v roce 1929, de­sítky let však nebyly úspěšné. První vakcína proti této nemoci (Deng­vaxia®) získala registraci až v prosinci 2015 v Mexiku a následně v Bra­zílii a na Filipínách. V letošním roce by se však měla začít používat i v desítkách dalších zemí, kde se dengue endemicky vyskytuje. Tři dávky této kvadrivalentní chimerické očkovací látky se aplikují v od­stupech 0–6–12 měsíců, určená je pro věkový interval 9–45 let. V ČR ani v Evropě zatím dostupná není [3].

Prevence

Individuální ochranou je především pečlivé používání účinných repe­lentů, impregnace oblečení insekticidem, pomohou také sítě na okna a dveře a sprejování zdí reziduálními insekticidy, jelikož komár-pře­našeč vstupuje i do lidských obydlí.

I když se veřejnost obává zejména hojně medializované horečky zika, právě horečka dengue je mnohem častější, rozšířenější a pro na­kažené i více nebezpečná. Repelenty by se proto měly používat nejen v oblastech, kde je popisován výskyt zika.

Literatura 

1. Státní zdravotní ústav. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2006–2015. [online, citováno 20. 8. 2016]. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane­infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2006-2015-absolutne. 

2. WHO: Media centre. [online, citováno 20. 8. 2016]. Available from: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs117/en/. 

3. Maďar R. Vybrané aspekty problematiky importovaných nákaz. Vox Pediatriae 2016; 16(6): 19–24. 


doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier Poliklinika Hrabůvka Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .