AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Kazuistika - Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru

R. Maďar
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Ostrava

Muž, 52 let, odjíždí na dovolenou na východoafrický ostrov Zanzibar, do jedné z nejpopulárnějších turistických destinací tohoto kontinentu u českých cestovatelů. Jede už počtvrté na stejné místo, cestu si orga­nizuje individuálně bez cestovní kanceláře. Většinu času bude trávit se skupinou potápěčů na malé lodi a absolvovat ponory. Lodní kuchař disponuje potravinami nakoupenými na místním tržišti, které jsou ná­sledně skladovány na lodi až do jejich zpracování. Hygiena rukou od­povídá omezeným možnostem specifického prostoru lodě a místním zvyklostem.

Osobní a rodinná anamnéza jsou bez pozoruhodností, dlouhodobě neužívá žádné léky, žije aktivním životem, věnuje se rekreačně sportu.

S výjimkou tetanu není očkovaný proti žádné nemoci, neguje i oč­kování proti virovým hepatitidám a břišnímu tyfu. Naléhání man­želky oponuje předchozími pobyty na stejném místě bez zdravotních následků.

Při předchozích pobytech stejného typu se u něj nevyskytly žádné vážnější zdravotní problémy s výjimkou klasického cestovního průjmu bez invazivních či septických komplikací a bez nutnosti vyhledat lékař­skou pomoc. V rámci posledního pobytu bez jakýchkoli potíží.

Po návratu domů se subjektivně cítil první dva týdny zdravý, s vý­jimkou rýmy následkem přechodu z teplého počasí do únorového chladu nepociťoval žádné příznaky. Následně se dostavily chřipce po­dobné (flu-like) symptomy s mírnou bolestivostí malých kloubů rukou, občasné subfebrilie dobře reagující na antipyretickou léčbu, únava, subjektivní pocit dyskomfortu. Tyto problémy připisoval probíhající aklimatizaci na chladnější mírné klimatické pásmo v kombinaci s nezávažnou respirační virózou. Stav léčený z domácí lékárničky bez kon­zultace s lékařem.

Vzhledem k tomu, že uvedené příznaky nebyly závažného charak­teru a nevyžádaly si kontinuální pobyt na lůžku, zúčastnil se oslavy ku­latých narozenin manželky, kde byly pozvány desítky hostů. Aktivně se podílel i na přípravách a organizaci.

Následující dny se subjektivní stav zhoršil, objevil se ikterus sklér, i vzhledem k pozitivní cestovní anamnéze byl odeslán praktickým lékařem na infekční oddělení fakultní nemocnice. Tam v rámci dia­gnostiky vyloučena malárie a arbovirové infekce, potvrzena však virová hepatitida A. Kvůli progredujícímu zhoršení výsledků jaterních testů až na 10násobky horní hranice normy úvaha o možné koinfekci s dalšími hepatotropními viry. Pacient hospitalizovaný v izolaci, sou­časně na základě hlášení z klinického pracoviště probíhá šetření kon­taktů orgánem ochrany veřejného zdraví, implementace zvýšeného zdravotního dozoru (karanténních opatření). Nikdo z nejbližších kon­taktů nebyl proti virové hepatitidě A očkovaný. Nejstarší syn klasifiko­vaný jako blízký kontakt nemohl odcestovat na studium na zahraniční vysoké škole v rámci programu Erasmus, nejmladší dcera musela vy­nechat taneční vystoupení, na které se týdny připravovala, což přijala s velkými emocemi. Manželka následně ve stresu obcházela známé a sousedy, kteří se účastnili její oslavy, a nastalou situaci nesli velmi nelibě s návrhem na úhradu jejich očkování vakcínou Twinrix z roz­počtu rodiny pacienta, což se finančně pohybovalo řádově v desít­kách tisíc korun. Vzhledem k době od prvního kontaktu s nemocným a možné pokročilé inkubační době by však vliv očkování na případný rozvoj infekce nebyl nijak významný. Kontakty musely absolvovat kontrolní odběry, nákaza u dalších osob se naštěstí nepotvrdila. Stav infikovaného pa cienta se zlepšoval a jeho laboratorní hodnoty se po­stupně normalizovaly. Následovalo dlouhodobé omezení sportovní aktivity a dieta. Nastalá situace značně zhoršila vztahy mezi posti­ženou rodinou a dalšími kontakty, přístup manžela cestujícího do exotické ciziny bez alespoň základní ochrany vakcinací považovali za velmi nezodpovědný. Očkování zájemců o ochranu proti virové hepa­titidě A proběhlo po uplynutí maximální inkubační doby. Pacient musí nadále dodržovat omezující pravidla, což mu podle jeho vyjádření za­braňuje provádět některé předtím oblíbené činnosti.

Komentář

Ostrov Zanzibar umožňuje kombinaci odpočinku na krásných plážích Indického oceánu s poznáváním a nabízí i možnost leteckého výletu na Safari do Národních parků kontinentální Tanzanie nebo do Keni. I když většina cestovatelů navštíví před odjezdem do této destinace centrum cestovní medicíny hlavně s dotazem na očkování proti žluté zimnici a prevenci malárie (v obou případech je riziko nákazy na Zan­zibaru minimální), absolutním základem pro všechny je ochrana očko­váním proti virové hepatitidě A + B a břišnímu tyfu. K tomu se rovněž jako základ doporučuje použití účinného repelentu a preventivně užívání probiotik. Očkování proti meningokokovým infekcím, rabies nebo choleře s ETEC (enterotoxigenní Escherichia coli) poskytne vyšší stupeň ochrany. Nezbytné je ověření platnosti očkování proti tetanu, případně vakcinace boostrem dTap.

Virus hepatitidy A vylučuje pacient již v druhé polovině inkubační doby, kdy je ještě asymptomatický, infekční je i v průběhu iniciálních nespecifických chřipce podobných příznaků, kdy ještě většinou nedo­chází k přesnému stanovení diagnózy a izolaci. Z toho důvodu nelze téměř nikdy spolehlivě dohledat všechny předchozí kontakty infiko­vané osoby. Kromě přímého rizika nákazy hrozí přenos i nepřímo přes plochy a předměty, kterých se běžně dotýkají ruce, jako jsou madla v hromadné dopravě, nákupní vozíky, tankovací pistole na benzino­vých pumpách, dveřní kliky, tlačítka bankomatů, různé druhy po­travin apod. V závislosti od faktorů prostředí i podkladového materiálu vydrží virus hepatitidy A v životaschopné formě až několik týdnů. Již po první dávce vakcinace proti virové hepatitidě A se objevují pro­tektivní IgG protilátky, což eliminuje nutnost „karanténních“ opatření u očkovaného kontaktu. Druhá dávka podaná ideálně s odstupem 6–12 měsíců navodí dlouhodobou až doživotní protekci.

doc. MU Dr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier
Poliklinika Hrabůvka
Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .