AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Kazuistika - Fatální případ nákazy virem klíšťové encefalitidy a výsledky vlajkování klíšťat na Vysočině

A. Dvořáková
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Jihlava
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Jihlava

Úvod

Aktivita klíšťat je v letošním roce kvůli teplé zimě i vyhovujícímu počasí v jarních měsících nadprůměrně vysoká. První onemocnění klíš­ťovou encefalitidou (KE) v ČR byla v letošním roce hlášena již v únoru. Do konce dubna 2016 bylo vykázáno celostátně až sedm případů. Následující měsíc došlo k úmrtí muže na toto onemocnění v kraji Vysočina.

Osobní anamnéza

Muž, narozen v roce 1945, z Babic, okres Havlíčkův Brod, OSVČ, žil s manželkou, fyzicky aktivní.

Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu myokardu spodní stěny v roce 1991, hypertenze, dyslipidemie, obezita, diabetes mel­litus 2. typu – na perorálních lécích. Nekuřák, alkohol občas, alergie 0.

Epidemiologická anamnéza

Začátkem dubna 2016 došlo v místě bydliště pa cienta k přisátí klíš­těte na lýtku. Levá dolní končetina, bez lokální reakce. Nepasterizo­vané mléko nepije, očkovaný proti KE nebyl.

První příznaky onemocnění 13. 4. 2016 – bolest v krku, příznaky virózy, řidší stolice; přeléčen praktickým lékařem azitromycinem, po třech dnech mírné zlepšení. Dne 20. 4. 2016 zhoršení stavu – subfe­brilie, motolice, nauzea. Týž den hospitalizován na Infekčním oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Následuje psychický útlum, únava, potíže s dechem.

Výsledky vyšetření

CT mozku bez akutní léze, lumbální punkce – v moku bílkovina 1 g, aktivované lymfocyty – nález svědčící pro počáteční stadium neuroinfekce.

Stanovení protilátek proti viru KE

V séru i v likvoru byly protilátky IgM i IgG pozitivní na jeden křížek.

Terapie

Parenterálně antibio tika, přechodné zlepšení, bez lateralizace, ale v ranních hodinách 25. 4. 2016 zhoršení stavu, porucha vědomí, nekontaktní, sopor, krevní tlak 190/100, motoricky neklidný, hyposaturace. 
Přeložen na interní oddělení JIP Nemocnice v Havlíčkově Brodě. Bylo provedeno kontrolní CT mozku s nálezem atro.e mozkové kůry a mozečku. Týž den přeložen na JIP Kliniky infekčních chorob FN Brno.

Před transferem zaintubován pro progredující poruchu vědomí a hy­posaturaci. Na klinice přijat v kómatu, bylo pokračováno v umělé plicní ventilaci a antiedematózní terapii.

Dne 1. 5. 2016 hyposaturace, hypotenze, bradykardie, blok pravého Tawarova raménka, asystolie, kardiopulmonální resuscitace a exitus lethalis ve 13:25 hod.

Diagnóza

Klíšťová meningoencefalitida, edém mozku.

Příčina úmrtí vs. akutní koronární léze

Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina zaujímá již 10 let druhé místo v ne­mocnosti na KE v rámci celé ČR (od roku 2015 jsou vykazována do­konce dvě úmrtí), pracovníci protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina provedli v červnu 2016 ve spolu­práci se Státním veterinárním ústavem v Jihlavě tzv. vlajkování klíšťat s cílem zjistit míru jejich promořenosti virem KE a bakteriemi Lymeské boreliózy.

V každém okrese byly vytipovány nejméně čtyři lokality. Jejich výběr byl zvolen na základě dosavadní nemocnosti na KE a Lymeskou bo­reliózu v okrese, dále podle účelu užívání – např. jedná-li se o re­kreační oblast (vč. letních dětských táborů), městský park nebo zahrád­kářské kolonie apod. Průzkum byl proveden celkem ve 29 lokalitách v kraji.

V 21 z 29 vyšetřovaných lokalit byla u klíšťat prokázána bakterie Bor­relia burgdorferi způsobující Lymeskou boreliózu.

Virus KE nebyl zachycen ani v jedné z lokalit. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že i v rizikových oblastech je infikována virem KE pouze část klíšťat (0,1–5 %) a geogra.cká distribuce těchto in.ko­vaných klíšťat v rámci regionu se může dramaticky lišit oblast od ob­lasti i na velmi malé vzdálenosti. Přesto s příchodem léta incidence onemocnění v ČR stále narůstá a tento trend bude vysoce pravděpo­dobný i na podzim.

Při vlajkování bylo zjištěno, že se teorie o přítomnosti klíšťat zejména ve vlhké vysoké trávě zcela nepotvrzuje. Klíšťata jsme nacházeli i na velmi suchých místech v posečených zahradách a loukách a dokonce i na betonu nebo asfaltu.

Závěr

Je třeba se řídit známým souhrnem opatření, která vedou k ochraně před onemocněními způsobenými klíšťaty. Nejúčinnější specifickou prevencí před klíšťovou encefalitidou je jednoznačně očkování! 

MUDr. Alena Dvořáková 
ředitelka protiepidemického odboru 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina 
Tolstého 1914/ 15, 586 01 Jihlava 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .