AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Hrazená očkování rizikových pacientů

H. Ševčíková1, L. Carbolová2
(1) Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Ostrava
(2) Praktický lékař pro dospělé, Raškovice

S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30 odst. 2 písm. b), bod 7 zákona č. 48/ 1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů hrazenou službou očkování proti těmto onemocněním [1]:

Očkování je určeno pro tyto pojištěnce:

K dispozici je Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2019 [2] a Metodika provádění pravidelného očkování [3].

Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním (Neisseria menigitidis A, B, C, W, Y)

V současné době jsou k dispozici 2 očkovací látky proti Neisseria meningitidis typu A, C, W, Y (Nimenrix a Menveo) a 2 očkovací látky proti Neisseria meningitidis typu B (Bexsero a Trumenba) (tab. 1).

V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám je nezbytné si před zajištěním očkovací látky ověřit její dostupnost a cenu v číselníku zdravotní pojišťovny (ZP), event. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) [2].

Očkování proti pneumokokovým onemocněním (Streptococcus pneumoniae)

V současné době jsou k dispozici 2 očkovací látky – Prevenar 13 proti 13 sérotypům Streptococcus pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) a Synflorix proti 10 sérotypům Streptococcus pneumoniae (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F). Volba není ze strany ZP omezena, ale vzhledem ke skutečnosti, že v současné době patří typy 3 a 19A k nejčastějším, je vhodnou volbou vakcína Prevenar 13 (tab. 2).

Očkování proti invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophillus influenzae typ b

Rozpis očkování proti invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophillus influenzae typ b je uveden v tab. 3.

Očkování proti chřipce (Influenza virus)

Očkování proti chřipce (Influenza virus) se provádí 1 dávkou dostupné vakcíny pro aktuální sezónu s preferencí štěpených tetravalentních vakcín. U primovakcinovaných dětí do 9 let věku je dle souhrnu údajů o (léčivém) přípravku u některých vakcín vhodné podat 2 dávky.

Kazuistika
Očkování u pacienta po invazivním meningokokovém onemocnění – meningokokové meningitidě typu B

MUDr. L. Carbolová,
Praktický lékař pro dospělé

Na počátku roku 2018 přichází do ordinace k registraci mladý muž po dosažení 19 let věku, právě po propuštění z nemocnice po prodělané meningokokové meningitidě typu B.

Anamnéza
Dispenzarizace: neguje
RA: rodiče zdraví
AA: Ampicilin exantém
PA: student, učební obor zemědělec, farmář
SA: svobodný, bydlí u rodičů
Abúzus: nekuřák, alkohol příležitostně, registrovaný sportovec, závodně hokej
FA: Zodac dle potřeby
OA: stav po fractura baseos metacarpi V. manus l. dx., řešeno OS v říjnu 2016, stav po terapii lymeské boreliozy ECM 11/ 2013 (posit. Imunoglobulin G pl)
V předchorobí protrahovaný infekt (epididymitis acuta v listopadu 2017 léčen přípravkem Doxybene 200 mg od 30. 11. do 8. 12. 2017), stav progredoval do stavu zmatenosti, nevolnosti.
Diagnostikována meningitida (Neisseria meningitidis typ B), PCR pozitivní, hospitalizace 16. 12.–29. 12. 2017.
V prosinci 2018 je pacient subjektivně zcela bez obtíží, po prodělané meningitidě bez následků, sportuje, bez omezení. Objektivně hmotnost 70 kg, výška 177 cm, BMI 22,34, visus 5/ 5 ODS, TK 110/ 70, P 75/ min. Lucidní, orientovaný, spolupracuje, normostenik, objektivní nález zcela v normě.

Závěr
Stav po meningokokové meningitidě, bez následků, dle kultivace z nosu z prosince 2018 není nosič meningokoka.
V roce 2018 jsou pacienti po prodělaném invazivním meningokokovém onemocnění zařazeni mezi rizikové pacienty, u kterých je možné hrazené nadstandardní očkování. Koncem roku 2018 vydává Krajská hygienická stanice doporučení k plánu očkování pro rok 2019, s možnou objednávkou na vakcíny bez upřesnění, jakou vakcínou naočkovat pacienta po prodělaném onemocnění, v jakém časovém odstupu od onemocnění atd.
Po telefonické konzultaci na Krajské hygienické stanici jsem byla odkázána na MUDr. Hanu Ševčíkovou z Centra Očkování a cestovní medicíny. Byla jsem informována o doporučených postupech.
Doporučení pro tento konkrétní případ: 
věk pacienta 19 let, bez kontraindikací podání doporučených vakcín, hospitalizace ukončena 29. 12. 2017, doporučený odstup cca 2 měsíce po prodělaném onemocnění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dospělého jedince, bude vhodné podat:
1 dávku vakcíny Prevenar 13
2 dávky vakcíny Nimenrix nebo Menveo v odstupu min. 2 měsíce
2 dávky vakcíny Bexsero v odstupu min.
1 měsíce nebo 3 dávky vakcíny Trumenba v min. intervalech 0., 1., 5. měsíc
1 dávku vakcíny Hiberix
1 dávku kvadrivalentní vakcíny proti chřipce.

Odstupy mezi aplikací jednotlivých vakcín jsou min. 14 dní, aplikují se ideálně do deltového svalu nedominantní paže. Možné jsou také koaplikace vakcín, max. 2 aplikace ve stejný den do jiných aplikačních míst. Očkování se provádí i proti tomu typu meningokokového invazivního onemocnění, které pacient prodělal. Nosičství meningokoků se nezohledňuje.

Literatura
1. Zákon č. 48/ 1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění ně kte rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2019. [online]. Dostupné z: https://www.kancelarzp.cz/ images/ cmu_documents/ CC/ metodicky_pokyn_ockovani_01-05-2019.pdf.
3. Metodika provádění pravidelného očkování. Verze 2019/ 02. [online]. Dostupné z: https://www.kancelarzp.cz/ images/cmu_documents/ CC/ Metodika-provadenipravidelneho-ockovani-2019-2.pdf.
4. EMA. SPC Nimenrix. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/nimenrix-epar-product-information_cs.pdf.
5. EMA. SPC Menveo. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/menveo-epar-product-information_cs.pdf.
6. EMA. SPC Bexsero. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/bexsero-epar-product-information_cs.pdf.
7. EMA. SPC Trumenba. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/trumenba-epar-product-information_cs.pdf.
8. EMA. SPC Prevenar 13. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/ prevenar-13-epar-product-information_cs.pdf.
9. EMA. SPC Synfl orix. [online]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/ en/ documents/ productinformation/synfl orix-epar-product-information_cs.pdf.
10. SÚKL. SPC Hiberix. [online]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/ modules/ medication/ detail.php?code=0054227&tab=texts.

MUDr. Hana Ševčíková
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier
Hornická poliklinika
Sokolská třída 81
702 00 Ostrava

 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru