AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Epidemie ve světě a další významné epidemiologické aktuality

R. Maďar
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Ostrava
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Slovensko

Epidemie planých neštovic v Karibiku

Populární karibské ostrovy Turks and Caicos hlásí za první měsíce roku 2016 epidemický stav u planých neštovic. Až 87 % případů se vyskytlo u pa cientů nad pět let věku, kdy je jejich průběh obvykle horší. Varicella je vysoce infekční nákaza, která se přenáší vzdušnou cestou i kontaktem s obsahem vezikul. Nakažená osoba vylučuje virus respiračně až dva dny před prvními příznaky, kdy ještě netuší o své infekčnosti. Plané neštovice jsou nejčastěji hlášenou infekční nemocí v ČR a mají celosvětový výskyt. Riziko nákazy hrozí hlavně v prostorách s uzavřenou cirkulací vzduchu, klimatizací a při vyšší kon­centraci osob, např. letadlo a letiště, městská hromadná doprava, kon­cert, kino, divadlo, škola, školka apod. Někdy je rizikovější cesta (trans­port) do zahraničí než samotné místo pobytu. Část případů probíhá s komplikacemi.

Očkování je možné od devíti měsíců věku. Pokud cestovatel do 12 let věku neprodělal infekci ani nebyl očkován, měl by preventivní vakcinaci bez zbytečného odkladu zvážit. S vyšším věkem roste i zá­važnost průběhu nákazy. Dvě dávky poskytují dlouhodobou až doži­votní imunitu. Preventivní vakcinace navíc snižuje pravděpodobnost vzniku herpes zoster a postherpetické neuralgie později v životě.

Epidemie cholery v Tanzanii

V oblíbené východoafrické turistické destinaci Tanzanii, vč. souostroví Zanzibar, se rozšířila epidemie cholery. Cholera je infekční průjmové bakteriální onemocnění šířící se převážně kontaminovanou vodou, potravinami a běžným kontaktem, jenž se v této zemi vyskytuje en­demicky. Onemocnění obvykle provázejí zvracení a silné průjmy způ­sobující dehydrataci organizmu. K šíření epidemie cholery přispívá období dešťů, kdy dochází ke kontaminaci zdrojů pitné vody.

Na celém území Tanzanie bylo letos hlášeno více než 20 000 pří­padů onemocnění cholerou, z toho na 400 osob nemoci podlehlo. Naprostá většina případů byla hlášena z pevninské části Tanzanie. Na Zanzibaru za první čtyři měsíce onemocnělo 3 057 osob, vč. 51 ze­mřelých. Dynamika epidemie se mění. Zatímco mezi říjnem a pro­sincem loňského roku byl počet nových onemocnění nízký, v období od poloviny prosince 2015 počet nových případů onemocnění na­růstal. Aktuálně dochází opět ke zpomalení šíření nemoci. Nejvíce po­stiženou oblastí zůstává hlavní město země Dar es Salaam, kde v po­slední době onemocnělo téměř 5 000 osob.

Hlavní příčinou epidemie je nízká úroveň osobní hygieny, nedo­stupnost bezpečných zdrojů pitné vody pro velkou část místní po­pulace a nedostatečná kvalita zdravotní péče v některých oblastech.

Základem prevence je používání bezpečné pitné vody, a to i na mytí obličeje a čištění zubů, dodržování základních pravidel osobní hygieny, přípravy a konzumace jídla a nápojů. K dispozici je také očko­vání, které poskytuje ochranu před onemocněním cholerou, ale i před častým původcem tzv. cestovatelských průjmů – koliformní bakterií Escherichia coli (enteroxigenní E. coli). Vakcinace se provádí dvěma dávkami ve formě nápoje v rozestupu 1–6 týdnů a poskytuje ochranu na dva roky. Pro děti od dvou do šesti let jsou určené tři dávky vakcíny chránící šest měsíců.

Západonilská horečka v Izraeli

První letošní případy komáry přenášené západonilské horečky (West Nile Fever) hlásily zdravotní úřady z Izraele. Tato původně výlučně af­rická nemoc je již endemická i na jiných kontinentech vč. jižnějších ev­ropských oblastí. Hranice výskytu se blíží i k naší zemi, virus přenášejí migrující ptáci, na kterých se nasají místní komáři.

Původce této nákazy patří do skupiny flavivirů stejně jako původce horeček zika, dengue, žluté zimnice či klíšťové encefalitidy. Rizikovou skupinou jsou především nejmenší děti a osoby starší 60 let, u kterých může vzniknout encefalitida s možnými fatálními následky.

Účinný specifický lék ani vakcína proti této nemoci zatím nejsou k dispozici, prevencí je pečlivé používání účinného repelentu.

K tomu je pro cesty na Blízký východ základem očkování proti virové hepatitidě A + B, břišnímu tyfu a meningokokové meningitidě. Další možná prevence očkováním se indikuje dle individuálních rizikových faktorů.

Epidemie klíšťové encefalitidy z nepasterizovaných mléčných výrobků na Slovensku

Epidemie klíšťové encefalitidy způsobená nepasterizovanými mléč­nými výrobky z chovů ovcí na Slovensku pomalu ustupuje.

Těsně za sebou byla zjištěna dvě ohniska nákazy v Košicích a Banské Bystrici. V košické fakultní nemocnici bylo hospitalizováno celkem 33 pacientů. Nejmladší z nich měl 13 let, postižení však byli především ve středním a starším věku. Rizikové je hlavně nepasterizované ovčí, kozí a kravské mléko a tepelně neupravené produkty z něj vyrobené. Závažnost nemoci stoupá s věkem. U alimentárního přenosu jídlem ty­picky vznikají tzv. rodinné epidemie. Ty jsou charakteristické hlavně pro Slovensko, které v roce 2015 dokonce následkem této formy nákazy hlásilo fatální průběh u imunodeficitního muže středního věku.

Na klíšťovou encefalitidu není k dispozici specifická terapie, vy­sokou míru ochrany však poskytuje preventivní očkování. ČR má nej­vyšší výskyt této nemoci v celé EU a endemické jsou i všechny sou­sední země. Vysoká incidence klíšťové encefalitidy je dále zejména ve Slovinsku a v Pobaltí.

Epidemie virové hepatitidy A na Havajských ostrovech

Populární turistická destinace Havajské ostrovy, zejména ostrov Oahu, se potýká s epidemií virové hepatitidy A.

Kvůli vážnějšímu průběhu nákazy byly zatím hospitalizovány de­sítky osob z téměř 200 nakažených, ostatní musí setrvávat v izolaci a jejich kontakty se musí podrobit karanténním opatřením. Skutečný rozsah epidemie je však pravděpodobně mnohem větší. Zatím po­slední identi.kovaný případ nákazy byl v profesionálním kontaktu s jídlem (Baskin-Robbins store, Waikele Center, Waipahu), což předsta­vuje rizikový faktor pro další šíření nákazy. Suspektním faktorem pře­nosu jsou mražené plody moře.

Nákaza virem hepatitidy A hrozí především od osob, které ještě na­venek nemají zjevné příznaky infekce. Nepozorují ikterus očí ani kůže, subjektivně necítí zdravotní problémy, a proto se pohybují v populaci bez uvědomění si vlastní infekčnosti. Přenos nehrozí jen přímým kon­taktem, ale i prostřednictvím různých povrchů a předmětů. Na nich vydrží virus za ideálních okolností až několik týdnů. Jsou to především místa, kterých se dotýkají ruce mnoha osob – peníze, nákupní vozíky, dveřní kliky, tlačítka bankomatů apod. Dvě dávky vakcíny aplikované preventivně poskytují dlouhodobou až doživotní imunitu.

Smrtelná nákaza meningokokem po účasti na Světovém setkání mládeže v Polsku

Žena z Itálie, 19 let, podlehla invazivní meningokokové infekci po ná­vratu ze Světového setkání mládeže v polském Krakově. Původce smrtelné meningitidy se přenáší vzdušnou cestou hlavně v místech s vyšší koncentrací osob. Zdravotnické úřady okamžitě nařídily pro­vedení protiepidemických opatření u všech dohledatelných blízkých kontaktů oběti, vč. preventivní antibiotické chemoprofylaxe. Očko­vání proti této nemoci, která se vyskytuje i v ČR a v dalších evropských zemích, se proto vždy doporučuje před účastí na hromadných akcích s přítomností zahraničních návštěvníků, ať už sportovních, kulturních nebo náboženských. Rizikové faktory pro vznik invazivní infekce zahr­nují rovněž fyzickou a psychickou zátěž. Meningokoková meningitida patří k nejvážnějším infekčním nemocem vyskytujícím se endemicky na našem území. Očkovat se mohou nejen děti a adolescenti, ale i do­spělí. Oběti na životech, případně trvalé následky může způsobit ve všech věkových kategoriích.

Významný nárůst výskytu spalniček v Anglii v souvislosti s letními hudebními festivaly

Zdravotnické úřady ve Velké Británii nalezly spojitost mezi více než čtyř­násobným nárůstem spalniček, zejména u adolescentů a mladých do­spělých, a jejich přítomností na hudebním festivalu, ať už jako návštěv­níků nebo pracovně. Jedná se nejméně o osm festivalů hudby a umění, které se konaly v různých místech Anglie, jako např. Glastonbury (So­merset Festival). K přenosu značně infekčního viru spalniček tam došlo při vysoké koncentraci osob respirační cestou na malou vzdálenost.

Průměrný věk nakažených byl 20 let, většina z nich nebyla proti spalničkám v minulosti očkována, případně jen nedostatečně jednou dávkou.

Místní orgány veřejného zdravotnictví mají informace min. o třech osobách, které festival navštívily, přestože už měly příznaky infekce. Jedná se tedy i o problém přístupu a chování nezodpovědných individuí.

Všechny osoby plánující návštěvu jakékoli větší hromadné akce nebo cestu do rozvojové ciziny by si měly ověřit své očkování ale­spoň dvěma dávkami spalničkové vakcíny a případně absolvovat další dávku očkování. Současně by se měly chránit dalším očkováním proti preventabilním nemocem přenášeným respirační a fekoorální cestou. Podání trojvakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je možné i v dospělém věku. Ne však těhotným ženám ani osobám s výraznějším imunodeficitem. 

doc. MU Dr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier 
Poliklinika Hrabůvka 
Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Přijmout vše Odmítnout vše Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

K zajištění plné funkčnosti webových stránek používáme soubory cookies. Tlačítkem „Povolit vše“ souhlasíte s využitím všech těchto souborů, případně lze v „Nastavení“ upravit. Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.