AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Ebola zblízka

M. Girod Schreinerová
Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

Epidemiologie jako obor vznikla prvotně z potřeby potírat infekční choroby. Já jsem se setkala s klasickou infekční epidemiologií v Africe. Po získání diplomu z klinické onkologie ve Francii jsem se rozhodla splnit si svůj sen a odjela jsem do Afriky s organizací Lékaři světa. Původně na šest měsíců, které se nakonec protáhly na tři roky. Měla jsem možnost zasahovat v různých zdravotnických situacích, při kterých jsem zažívala pocity autenticity a tvořivosti. V Africe není nic tak, jak je člověk zvyklý. Objevuje nové obory od antropologie, zoologie přes geopolitiku až po nové medicínské znalosti. Řešila jsem epidemie cholery, meningi­tidy, moru, krvácivých horeček, malárie, Kala-azari či drakunkulózy. Zde jsem poznala epidemiologii jako obor, kde musíte být otevření, prozíraví, občas neohrožení a současně kreativní, a tento obor mě uchvátil.


Před rokem se objevila možnost odjet jako expert Světové zdra­votnické organizace (WHO)/European Centre for Disease Prevention and Control v rámci boje proti ebole. Proti onemocnění opředenému mnoha otazníky a vyvolávajícímu obavy až paniku.

Samozřejmě že jsem se bála, ale současně jsem pociťovala vnitřní rozechvění, že se po 20 letech opět vyskytnu na tomto životem i smrtí tepajícím kontinentu. Obavy jsme měla z malárie, z bezpečnostní si­tuace či možné nehody a teprve na konci mých obav byla ta z naka­žení se ebolou. Z epidemiologických dat vyplývalo, že nakažlivost je nízká a hlavně že se nákaze dá jednoduše a účinně předcházet.

Odletěla jsem do Guineje v situaci, kdy bylo v zemi několik pří­padů eboly týdně. Po příjezdu jsem byla odeslána do aktivní oblasti – Forécariah. Ve městě se nacházelo Centrum pro terapii eboly, které bylo velmi dobře vedeno francouzským Červeným křížem. Nás epi­demiologů tam pracovalo kolem 20 různých národností. Mými blíz­kými spolupracovníky byli Španěl, Kanaďan, Portugalka a epidemio­logové z Centers for Disease Control and Prevention USA, Konga a Guineje.

Mojí úlohou experta na seniorské pozici bylo provádět vyhodno­cování dané situace a navrhovat další postupy. V každodenní realitě to znamenalo být v terénu, sledovat kontakty, ověřovat podezřelé pří­pady a úmrtí (obr. 1), odpoledne pracovat s daty (obr. 2) a večer se účastnit meetingů, kde se předávaly informace. Práce v terénu zname­nala přemisťovat se v buši, po vesnicích, a to po rozbahněných silni­cích. Jezdili jsme tři epidemiologové a dva antropologové, kteří měli na starosti edukaci obyvatel a kontaktů (obr. 3).

Ebola zasáhla všechny oblasti lidského života. Zasáhla ekonomiku ve městě, kde jsme bydleli. Byly zde rok a půl opuštěny doly na těžbu železné rudy, což zcela ochromilo místní ekonomický život. Zasáhla sociální fungování společnosti. Stigmatizace osob s vyléčenou ebolou a kontaktů byla obrovská, což vedlo k zastírání skutečnosti a k dalšímu šíření eboly.

Ebola zabila hodně zdravotníků a nejvíc lékařů. Důvod byl prostý. Zdra­votníci nedodržovali základní bariérová opatření, jako jsou mytí rukou a správné používání jednorázových rukavic. A stejně jako všude jinde je u lékařů toto nedodržování významnější než v jiných skupinách zdravot­níků, a tedy i jejich počet nakažených je mezi zdravotníky nejvyšší.

Z této mise jsem si odvezla následující poznatky:

Kolem eboly zůstává stále mnoho otazníků – Zdroj? Perzistence viru v organizmu? Perzistence viru v prostředí? Bezpříznakové nosičství? Maximální inkubační doba?

Konec epidemie eboly byl vyhlášen 14. ledna 2016. V následují­cích dnech se objevily dva nové případy v Sieře Leoně. V Guineji ná­sledně v březnu devět případů a v dubnu další tři. Součástí opatření v ohnisku bylo očkování kontaktů. V průběhu epidemie se zkoušely tři vakcíny pod hlavičkou WHO, u dvou začaly klinické zkoušky na podzim 2014 (rVSV-ZEBOV – NewLink Pharmaceuticals/Merck/Public Health Agency of Canada a ChAd3-ZEBOV – GlaxoSmithKline/Nati­onal Institute of Allergy and Infectious Diseases), u jedné začalo kli­nické hodnocení v lednu 2015 (Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, John ­son & Johnson/Janssen Pharmaceuticals/Bavarian Nordic). Analýza vý­sledků zatím nebyla publikována. Od té doby však nebyl zaznamenán nový případ eboly, prozatím… 

MUDr. Miroslava Girod Schreinerová 
Úsek zdravotní péče 
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/ 12A, 401 13 Ústí nad Labem 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .