AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Ebola zblízka

M. Girod Schreinerová
Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

Epidemiologie jako obor vznikla prvotně z potřeby potírat infekční choroby. Já jsem se setkala s klasickou infekční epidemiologií v Africe. Po získání diplomu z klinické onkologie ve Francii jsem se rozhodla splnit si svůj sen a odjela jsem do Afriky s organizací Lékaři světa. Původně na šest měsíců, které se nakonec protáhly na tři roky. Měla jsem možnost zasahovat v různých zdravotnických situacích, při kterých jsem zažívala pocity autenticity a tvořivosti. V Africe není nic tak, jak je člověk zvyklý. Objevuje nové obory od antropologie, zoologie přes geopolitiku až po nové medicínské znalosti. Řešila jsem epidemie cholery, meningi­tidy, moru, krvácivých horeček, malárie, Kala-azari či drakunkulózy. Zde jsem poznala epidemiologii jako obor, kde musíte být otevření, prozíraví, občas neohrožení a současně kreativní, a tento obor mě uchvátil.


Před rokem se objevila možnost odjet jako expert Světové zdra­votnické organizace (WHO)/European Centre for Disease Prevention and Control v rámci boje proti ebole. Proti onemocnění opředenému mnoha otazníky a vyvolávajícímu obavy až paniku.

Samozřejmě že jsem se bála, ale současně jsem pociťovala vnitřní rozechvění, že se po 20 letech opět vyskytnu na tomto životem i smrtí tepajícím kontinentu. Obavy jsme měla z malárie, z bezpečnostní si­tuace či možné nehody a teprve na konci mých obav byla ta z naka­žení se ebolou. Z epidemiologických dat vyplývalo, že nakažlivost je nízká a hlavně že se nákaze dá jednoduše a účinně předcházet.

Odletěla jsem do Guineje v situaci, kdy bylo v zemi několik pří­padů eboly týdně. Po příjezdu jsem byla odeslána do aktivní oblasti – Forécariah. Ve městě se nacházelo Centrum pro terapii eboly, které bylo velmi dobře vedeno francouzským Červeným křížem. Nás epi­demiologů tam pracovalo kolem 20 různých národností. Mými blíz­kými spolupracovníky byli Španěl, Kanaďan, Portugalka a epidemio­logové z Centers for Disease Control and Prevention USA, Konga a Guineje.

Mojí úlohou experta na seniorské pozici bylo provádět vyhodno­cování dané situace a navrhovat další postupy. V každodenní realitě to znamenalo být v terénu, sledovat kontakty, ověřovat podezřelé pří­pady a úmrtí (obr. 1), odpoledne pracovat s daty (obr. 2) a večer se účastnit meetingů, kde se předávaly informace. Práce v terénu zname­nala přemisťovat se v buši, po vesnicích, a to po rozbahněných silni­cích. Jezdili jsme tři epidemiologové a dva antropologové, kteří měli na starosti edukaci obyvatel a kontaktů (obr. 3).

Ebola zasáhla všechny oblasti lidského života. Zasáhla ekonomiku ve městě, kde jsme bydleli. Byly zde rok a půl opuštěny doly na těžbu železné rudy, což zcela ochromilo místní ekonomický život. Zasáhla sociální fungování společnosti. Stigmatizace osob s vyléčenou ebolou a kontaktů byla obrovská, což vedlo k zastírání skutečnosti a k dalšímu šíření eboly.

Ebola zabila hodně zdravotníků a nejvíc lékařů. Důvod byl prostý. Zdra­votníci nedodržovali základní bariérová opatření, jako jsou mytí rukou a správné používání jednorázových rukavic. A stejně jako všude jinde je u lékařů toto nedodržování významnější než v jiných skupinách zdravot­níků, a tedy i jejich počet nakažených je mezi zdravotníky nejvyšší.

Z této mise jsem si odvezla následující poznatky:

Kolem eboly zůstává stále mnoho otazníků – Zdroj? Perzistence viru v organizmu? Perzistence viru v prostředí? Bezpříznakové nosičství? Maximální inkubační doba?

Konec epidemie eboly byl vyhlášen 14. ledna 2016. V následují­cích dnech se objevily dva nové případy v Sieře Leoně. V Guineji ná­sledně v březnu devět případů a v dubnu další tři. Součástí opatření v ohnisku bylo očkování kontaktů. V průběhu epidemie se zkoušely tři vakcíny pod hlavičkou WHO, u dvou začaly klinické zkoušky na podzim 2014 (rVSV-ZEBOV – NewLink Pharmaceuticals/Merck/Public Health Agency of Canada a ChAd3-ZEBOV – GlaxoSmithKline/Nati­onal Institute of Allergy and Infectious Diseases), u jedné začalo kli­nické hodnocení v lednu 2015 (Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, John ­son & Johnson/Janssen Pharmaceuticals/Bavarian Nordic). Analýza vý­sledků zatím nebyla publikována. Od té doby však nebyl zaznamenán nový případ eboly, prozatím… 

MUDr. Miroslava Girod Schreinerová 
Úsek zdravotní péče 
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/ 12A, 401 13 Ústí nad Labem 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Přijmout vše Odmítnout vše Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

K zajištění plné funkčnosti webových stránek používáme soubory cookies. Tlačítkem „Povolit vše“ souhlasíte s využitím všech těchto souborů, případně lze v „Nastavení“ upravit. Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.