AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Další úspěšný postgraduální kurz cestovní medicíny Avenieru pro české lékaře Dominikánská republika, 7.−15. 5. 2014

R. Maďar
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno

 


Skupina českých lékařů a dalších kolegů, kteří se podíleli na organizaci letošního Postgraduálního kurzu cestovní medicíny Avenieru pro zdravotníky, se vrátila v polovině května do svých ordinací s pocitem úspěšného průběhu a dobře odvedené práce. Vedle specialistů v oborech očkování a cestovní medicína se kurzu zúčastnili i čeští lékaři z oborů primární péče (praktičtí lékaři), gynekologie, ORL, anesteziologie a resuscitace, kteří budou nově nabyté zkušenosti využívat ve prospěch svých pacientů v praxi.

Na rozdíl od předchozího kurzu na Bali v r. 2013 byl letošní kurz spojený s méně častými přesuny skupiny, svým charakterem byl celkově poměrně odlišný, přesto však neméně zajímavý a odborně přínosný. Prezentace přítomných odborníků se věnovaly geomedicínské situaci v oblasti Karibiku, kam každoročně míří velké množství českých cestovatelů a tím pádem i našich pacientů, arbovirovým infekcím s důrazem na horečku chikungunya, která se v tomto regionu endemizovala jen pár týdnů před naším příjezdem, a horečku dengue s narůstající incidencí, dále akutním gastroenteritidám, pohlavně přenosným nemocem a samozřejmě i problematice očkování, ale i neinfekčním zdravotním rizikům pro cestovatele a psychologii, včetně zajímavých kazuistik. Některé z příspěvků z kurzu si můžete přečíst i ve formě in extenso článků v tomto čísle časopisu Očkování a cestovní medicína.

Praktická část probíhala jednak přímo v rezortu La Romana s nácvikem postupu při výskytu anafylaxe pod vedením MUDr. Ivany Šupolové z ARO Slezské nemocnici v Opavě i v nemocnici Hospital Regional Dr. Antonio Musa v San Pedro s osobní přítomností pana ředitele dr. G. Hernandeze a dokonce se zájmem lokálního tisku i televize.

 

Další kurz cestovní medicíny společnosti Avenier je předběžně v plánu na Srí Lance. Pro více informací kontaktujte redakci časopisu Očkování a cestovní medicína OCM@avenier.cz. Pro účast na kurzu není nutná znalost cizího jazyka a jeho koncepce je určena především pro lékaře primární péče.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Bidláky 20, 639 00 Brno
www.ockovacicentrum.cz

Zpět na seznam článků

 

Nahoru