AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Cestovní lékárnička – aktuální doporučení

E. Pernicová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno Campus

Úvod

Poznávání odlišných kultur prostřednictvím cestování je společným zájmem milionů lidí po celém světě. Občané ČR mají tradičně v oblibě cestování po Evropě, stále však roste popularita exotických destinací. Také v rámci pracovních cest lidé směřují do vzdálených a méně civilizovaných zemí.
Díky husté síti a cenové dostupnosti letecké dopravy dnes běžně cestují i malé děti, starší a chronicky nemocní lidé i těhotné ženy. Každá z těchto skupin cestovatelů je ohrožena specifickými riziky, např. nebezpečím rychlé dehydratace při průjmech u dětí nebo těžším průběhem některých infekcí u těhotných žen a diabetiků. Platí však, že všechny osoby, které se chystají do zahraničí, by neměly podcenit přípravu před odjezdem, bez ohledu na výskyt či případnou absenci rizikových faktorů v jejich anamnéze.

Užitečné rady

Před delší cestou do zahraničí je vhodné si zjistit aktuální rizika v dané destinaci a adresu zdravotnických zařízení v místě pobytu. Tyto informace jsou dostupné na internetu. Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí (MZV) ČR např. uvádí doporučení pro jednotlivé státy a aktuální zprávy o bezpečnostní situaci. Stránky Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) poskytují mnoho tipů a rad v anglickém jazyce. Zahraniční cestu a případná vhodná očkování lze konzultovat s odborníky v centrech cestovní medicíny a na pracovištích epidemiologie.

Před odjezdem na delší dobu je doporučena preventivní návštěva praktického a zubního lékaře, případně dalšího specialisty, u kterého je cestovatel sledován. Důvodem je zejména zajištění dostatečného množství trvale užívaných léčiv, ověření platného očkování proti tetanu a další preventivní opatření, díky kterým nebude muset cestovatel vyhledat zdravotní péči v místě pobytu, jejíž kvalita nemusí být dostatečná. Samozřejmostí je sjednání kvalitního cestovního pojištění, které se odvíjí od délky a charakteru pobytu v cizině.

Zajímavou možností, zejména pro individuální cestovatele, je zapojení do tzv. projektu DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí) v rámci aktivit MZV ČR [1]. Zájemce vyplní jednoduchý on-line formulář, a zajistí si tak případnou pomoc v nouzi, doručení e-mailu či SMS o hrozícím nebezpečí v dané zemi, varování před hrozící  řírodní katastrofou apod.

Základní cestovní lékárnička

Zahrnuje ta léčiva, která by neměla chybět v žádné cestovní lékárničce. Vždy záleží na aktuální dostupnosti léčiva, zdravotním stavu a individuální toleranci uživatele, případně i dalších členů rodiny či skupiny, za kterou má odpovědnost. Řada léčivých přípravků je vázána na lékařský předpis, což v textu není zvlášť zvýrazněno. Seznámení se s příbalovými informacemi preparátů před jejich použitím by mělo být samozřejmostí.

Analgetika a antipyretika, perorální protizánětlivé léky

Základ každé lékárničky tvoří léky proti bolesti, zvýšené teplotě a zánětu. Vždy je nutno brát v úvahu případné alergie, snášenlivost jednotlivých přípravků a jejich kontraindikace. Je např. nevhodné užití kyseliny acetylsalicylové a ibuprofenu u jedinců s rizikem krvácení do trávicího traktu nebo při podezření na horečku dengue (opět z důvodu zvýšené krvácivosti) [2].

Příklady léčiv této skupiny jsou:

Přípravky proti střevním a žaludečním potížím

U těchto přípravků je nutné vědět, že neřeší příčinu průjmů, pouze zpomalují střevní peristaltiku a zvyšují tonus řitního svěrače. V samotném Souhrnu údajů o přípravku Imodium je uvedeno, že není vhodný jako primární terapie mimo jiné „u bakteriální enterokolitidy vyvolané invazivními mikroby vč. salmonel, shigel a campylobacteru“. Právě tyto bakterie však u cestovatelů patří k nejčastějším etiologickým agens průjmů [3– 5]. Použití antimotilik by tedy mělo být spíše výjimečné a krátkodobé, např. několik hodin po dobu nutného přesunu autobusem bez toalety.

Antihistaminika

K potlačení alergických projevů lze při cestách použít celkové, resp. lokální preparáty obsahující účinné složky jako:

Kapky do očí, nosu, uší

Přípravky proti bolesti v krku

Existuje mnoho preparátů ve formě pastilek určených k dezinfekci a zklidnění sliznice při zánětech v krku. Příkladem lokálních antiseptik mohou být léčiva obsahující:

Léky proti kašli a na ředění hlenů

Na potlačení dráždivého kašle např.:

K usnadnění vykašlávání lze využít:

Lokální protizánětlivé gely, lokální antibiotika

Gely a krémy s lokálním protizánětlivým účinkem lze využít při bolestech svalů a kloubů různé etiologie a při drobných úrazech měkkých tkání:

U prvních tří uvedených preparátů je nutné vědět o riziku fotosenzitivní reakce při vystavení kůže slunečnímu záření [2].

Na drobnější otevřená poranění jsou vhodné lokální masti s obsahem antibiotik (k prevenci rozvoje bakteriálního zánětu) jako např.: 

Léčivé přípravky dle individuální potřeby U některých cestovatelů je nutné doplnění lékárničky o další přípravky. Týká se to např. osob, které trápí opary, kožní nebo nehtové plísně a těžké alergie, nebo těch, kteří trpí úzkostnými stavy. V těchto případech je vhodné sebou mít také:

Specifická léčiva pro některé cestovatele

Lidé, kteří směřují do odlehlých částí exotických zemí nebo do specifi ckých oblastí (džungle, hory), by měli mít k dispozici rozšířenou cestovní lékárničku. U těchto cestovatelů je nutno zvážit vybavení:

U všech výše uvedených přípravků je třeba vždy zvážit přínos případného užívání preparátu vůči jeho event. rizikům a nežádoucím účinkům.

Další výbava cestovatele

Cestovní lékárnička v širším pojetí (pochopitelně záleží na druhu cesty a destinaci) zahrnuje také:

Rady na závěr

Cestovatelé do zahraničí mohou požádat o vystavení mezinárodního očkovacího průkazu (MOP) se záznamy o provedených vakcinacích vč. očkování proti tetanu. Do MOP lze zapsat i trvale užívané léky, alergie, krevní skupinu, jiné významné skutečnosti o zdravotním stavu držitele a kontakt na rodin ného příslušníka. Vhodné je mít vždy u sebe kopii cestovního dokladu, kartičku pojištěnce a vodotěsný obal na doklady. 
Pro cestování letadlem lze doporučit, aby např. diabetici užívající inzulin nebo osoby aplikující si nízkomolekulární hepariny byli vybaveni cizojazyčným prohlášením lékaře o nezbytnosti mít tyto pomůcky u sebe na palubě. Podobné potvrzení může být užitečné také v případě pohotovostních inhalátorů u astmatiků a u osob, které mají v těle implantovány kovové materiály nebo kardiostimulátor.

Všechny uvedené formuláře vystavují specializovaná centra cestovní medicíny.

Literatura
1. DROZD. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2019. [online]. Dostupné z: https://drozd.mzv.cz.
2. Hynie S. Farmakologie v kostce. 2. vyd. Praha: Triton 2001.
3. Špačková M, Gašpárek M. Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice (2007– 2017). [online]. Dostupné z: http://www.szu.cz/ tema/ prevence/vyskyt-nejbeznejsich-infekcnich-onemocneni-prenasenych.
4. Lääveri T, Vilkman K, Pakkanen SH et al. A prospective study of travel lers’ diar rhoea: analysis of pathogen fi ndings by destination in various (sub)tropical regions. Clin Microbio l Infect 2018; 24(8): 908. doi: 10.1016/ j.cmi.2017.10.034.
5. Steff en R, Hill DR, DuPont HL. Traveler’s diar rhea: a clinical review. JAMA 2015; 313(1): 71– 80. doi: 10.1001/ jama.2014.17006.

MUDr. Eva Pernicová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno Campus
Netroufalky 5/ 797
625 00 Brno-Bohunice

Zpět na seznam článků

 

Nahoru