AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Babezióza - jedna z mnoha nemocí přenosná klíšťaty

E. Pernicová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha 6

Souhrn 

Babezióza je zoonóza endemická i na území Česká republiky, jejíhož původce, prvoka rodu Babesia, přenášejí klíšťata. Parazit napadá červené krvinky zvířat, popř. lidí, v nichž prodělává složitý vývojový cyklus. Babezióza může mít asymptomatický nebo abortivní průběh, těžší forma nemoci může připomínat malárii – zejména vysokými horečkami a hemolytickou anémií s ikterem. Do diferenciální diagnostiky musí být zahrnuty i virové hepatitidy, HIV infekce, další zoonózy jako bartonelóza, brucelóza, leptospiróza, borelióza a leishmanióza. U pacientů po splenektomii či u jinak imunokompromitovaných jedinců je průběh obecně závažnější, s vyšším rizikem fatálního konce. 

Klíčová slova 

Babesia – zoonóza – intraerytrocytární vývoj – hemolýza – terapie 

Úvod

Babezióza je parazitární onemocnění s celosvětovým výskytem způsobené prvokem rodu Babesia (česky klíštěnka). Přenašečem je klíště Ixodes spp. (v Evropě především Ixodes ricinus, v Asii Ixodes persulcatus, v Severní Americe Ixodes scapularis) [1]. Jeho kousnutím se parazit dostává do krevního oběhu a napadá červené krvinky, v nichž se množí. Mezilidský přenos je možný krevní transfuzí nebo perinatálně. Existuje mnoho druhů babezií, které jsou patogen ní pro zvířata, např. Babesia canis, Babesia bovis, Babesia bigemina aj. Závažné onemocnění u člověka, připomínající malárii, způsobuje zejména Babesia divergens a Babesia microti [2]. V Evropě dochází k onemocnění lidí poměrně vzácně, může však dojít k importu nemoci vlivem cestování. Uvnitř červených krvinek vytvářejí paraziti stadia zvaná merozoit, která se v erytrocytech dále množí. Nasaje-li infi kovanou krev klíště, babezie se dostávají do jeho trávicího traktu a přisátím na další hostitele se šíří dále. Vývojový cyklus je ve skutečnosti velmi složitý s mnoha stadii, kterými parazit prochází. Někdy babezióza proběhne asymptomaticky nebo jako lehké onemocnění, závažný průběh může připomínat malárii – zejména vysokými horečkami a hemolytickou anémii s ikterem. Do diferenciální dia gnostiky musí být zahrnuty i virové hepatitidy, HIV infekce, další zoonózy jako bartonelóza, brucelóza, leptospiróza, borelióza a leishmanióza [3]. U pa cientů po splenektomii či u jinak imunokompromitovaných jedinců je průběh obecně závažnější, s vyšším rizikem fatálního konce [3,4]. 

Diagnostika

Podobně jako u jiných parazitárních onemocnění je základním kamenem diagnostiky přímý průkaz patogenu ve vzorku krve z krevního nátěru v barvení dle Giemsy (obr. 1) nebo průkaz nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce. Průkaz protilátek se provádí metodou nepřímé imuno. uorescence.  

V základním biochemickém a laboratorním vyšetření je v různém měřítku patrná anémie, vysoký přímý i nepřímý bilirubin a laktátdehydrogenáza (markery hemolýzy), elevace kreatininu a trombocy topenie [3].

Terapie a prevence 

Lehké projevy onemocnění není třeba léčit. U těžších forem se užívá kombinace léků, a to buď klindamycin s chininem, nebo atovaquon s azitromycinem. Léčba nemoci je u imunokompromitovaných jedinců složitější, byla pozorována rezistence na kombinaci atovaquon + azitromycin. Efekt měla až kombi­nace atovaquon/proguanil + azitromycin [3,5]. 

Ve veterinární medicíně existuje očkování proti babezióze psů [6]. Jedinou prevencí nemoci u člověka je užívání účin ných repelentů k zabránění přisátí klíštěte. 

Literatura 

1. Swanson SJ, Neitzel D, Reed KD et al. Coinfections acquired from ixodes ticks. Clin Microbiol Rev 2006; 19(4): 708–727. 

2. Mosqueda J, Olvera-Ramirez A, Aguilar-Tipacamu G et al. Current advances in detection and treatment of babesiosis. Curr Med Chem 2012; 19(10): 1504–1518. 

3. Gonzalez LM, Rojo S, Gonzalez-Camacho F et al. Severe babesiosis in immunocompetent man, Spain, 2011. Emerg Infect Dis 2014; 20(4): 724–726. doi: 10.3201/eid2004.131409. 

4. Babesia divergens in erytrocytes. [online]. Available from: htt ps://www.ncbi.nlm.nih. gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_ inline.html?title =Click%20on%20image%20to%20 zoom&p=PMC3&id=3966382_13-1409-F.jpg. 

5. Arsuaga M, Gonzalez LM, Lobo CA et al. First Report of Babesia microti-Caused Babesiosis in Spain. Vector Borne Zoonotic Dis 2016; 16(10): 677–679. doi: 10.1089/vbz.2016.1946. 

6. Solano-Gallego L, Sainz Á, Roura X et al. A review of canine babesiosis: the European perspective. Parasit Vectors 2016; 9(1): 336. doi: 10.1186/s13071-016-1596-0. 

MUDr. Eva Pernicová 
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier
Poliklinika DAM Stamicova 1968/21, 162 00 Praha 6 

Zpět na seznam článků

 

Nahoru