AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Akutní epiglotitida u dospělé populace

S. Jakubalová (1), I. Šupolová (2)
(1) Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno
(2) ARO, Slezská nemocnice v Opavě

 


Souhrn

Epidemiologové i kliničtí pracovníci pozorují v posledním období nárůst případů akutních hemofi lových infekcí dýchacích cest u dospělé populace. I přes nenápadný začátek zaměnitelný s virózou a plíživý průběh mohou tyto stavy představovat akutní ohrožení života následkem epiglotitidy s otokem dýchacích cest i u předtím zdravé nerizikové populace. Tyto stavy proto vyžadují pozornost lékařů primární péče. Očkovací látka Hiberix, která je v ČR v současné době k dispozici, je určena pro dětskou populaci. Nad 18 let věku se aplikuje zpravidla jen pacientům po splenektomii. K poklesu incidence invazivních hemofi lových infekcí u dětské populace přispěla významně vysoká proočkovanost hexavakcínou v rámci pravidelného očkování.

Klíčová slova

akutní epiglotitida – Hib – přenos – prevence – surveillance – očkování


Někdy i volný čas po pracovní době přináší epidemiologická překvapení. Poslední dubnový pátek letošního roku jsem zašla před dovolenou na pravidelnou manikúru. Při doteku se mi ruce manikérky zdály velmi horké a byla oproti dřívějším setkáním tichá. Měla lesklé začervenalé oči a velmi pomalu dýchala. Na dotaz, jestli jí něco není, mi sdělila, že se již třetí den cítí velmi zle, je slabá, nemá chuť k jídlu a bolí ji velmi obě uši. Teplotu si neměřila, protože nemá teploměr a „to by ji stejně nevyléčilo“. Koupila si kapky do uší s kyselinou boritou, aplikuje si je každé 4 hod, ale zatím to nezabírá stejně jako Ibalgin a obklady z čajových sáčků. Dříve čilá mladá žena nemohla téměř vstát ze židle a všimla jsem si při polykání jejího zamračení a přivírání očí. V krku ji ale údajně nebolelo, jen ty uši, a přidávala se bolest hlavy. U známých měla na hlídání desetiletého syna, tak spěchala domů. Protože již končila pracovní dobu, nabídla jsem jí doprovod k autu, kam ale sama bez pomoci již nebyla schopna dojít. Odvezla jsem ji tedy do Fakultní nemocnice v Olomouci na oddělení ORL. 

Při přijetí: žena vietnamské národnosti, ročník 1988, teplota 39,8 °C, uši bez sekrece a klidné, mírně zvětšené krční uzliny bilaterálně. Hrtan zarudnutí a otok bilaterálně, otok lingvální plochy epiglottis, dýchání volné, polykání s obtížemi. Doporučena okamžitá hospitalizace pro nebezpečí udušení ve spánku doma bez adekvátní léčby.

Osobní anamnéza: zdravá, alergie na pyl – sezonně antihistaminika. Farmakologická anamnéza: 3 dny Ibalgin 3 × 1. Laboratoř: CRP 66 mg/ l + další odběry na oddělení. 

Ještě ve stejný večer svoláno konzilium ARO, zvažována intubace pro nebezpečí zhoršování otoku a následné tracheotomie. Potvrzena diagnóza akutní epiglotitida způsobená zřejmě Haemophilus influenzae b (následně potvrzeno laboratorně z odebraného stěru při přijetí). Nasazeny i.v. ATB, sedativa, antihistaminika a kortikoidy, intubace odložena, pacientka pod dozorem převezena na JIP, kde byla celou noc monitorována. Druhý den začal otok ustupovat. Pacientka byla přeložena zpět na oddělení a pátý den propuštěna s léčbou Amoksiklav 1– 0– 1 na dalších pět dnů + doporučeny lactobacily. Laboratoř při propuštění fyziologická včetně CRP 3,2 mg/ l. Den po propuštění si pacientka vyzvedla syna a nastoupila ihned do práce.

Všechny manikérky používají roušky a přes jejich ujištění si nejsem jistá, že má každá opravdu striktně k použití jen svoje a pravidelně je mění. Byly poučeny o možném nebezpečí přenosu infekce a významu prevence.

Kliničtí kolegové potvrzují nárůst případů akutní epiglotitis u dospělých pacientů v posledním období. Často jsou to mladí a jinak zcela zdraví aktivní lidé. Všechny kazuistiky jsou podobné: subfebrilie až febrilie, zhoršující se polykání, příznaky na počátku onemocnění jako u viróz, takže to pacienti většinou řeší domácí samoléčbou ibuprofenem. Akutní stav se ale poměrně rychle zhoršuje.

Jako příklad uvádíme nedávnou kazuistiku ze Slezské nemocnice v Opavě:
Muž, nar. 1980.
Osobní anamnéza: zdráv, s ničím se neléčí, léky nebere pravidelně žádné.
Alergologická anamnéza: negativní.
Nynější onemocnění: náhle stupňující se bolesti v krku, postupně špatně polyká i tekutiny, setřelá řeč, subfebrilní.
Obvodním lékařem odeslán na ORL. Zde sklovitý otok epiglottis a patrových oblouků, více vlevo, dg. epiglotitis acuta. Ihned voláno ARO, intubace, sedace, umělá plicní ventilace, stěr z epiglottis na mikrobiologické vyšetření, nasazena ATB – Axetine 1,5g à 8 hod, Dithia den, Calcium, Aescin.
Vstupní laboratoř: leukocyty 10 × 109/ l, CRP 52 mg/ l, jinak vše negativní.
Postupně regrese otoku, za 36 hod spontánně ventilující, extubován a přeložen na JIP.
Mikrobiologicky: Haemophillus influenzae b.

Hemofilové nákazy typu B tedy nejsou pouze doménou dětské populace, ale postihují i populaci dospělou, nejčastěji jako akutní epiglotitida. Při teplotách a bolestech v krku nebo pod ušima je třeba na tuto diagnózu myslet, zvlášť pokud je vyznačeno zhoršené polykání a zduřené uzliny.

Zdrojem nákazy je vždy člověk. Ten může být buď v akutní fázi onemocnění, nebo bezpříznakovým nosičem, kterých je v populaci 1– 5 % a jsou infekční dlouhodobě. Inkubační doba je 2– 4 dny. Vnímavost se  u dospělé neproočkované populace předpokládá všeobecná. Jedná se o kapénkovou infekci, nakažlivost končí za 24– 48 hod po nasazení adekvátní ATB léčby.

Primární prevencí je očkování dětí v rámci pravidelného očkování hexavakcínou. U dospělých je toto očkování doporučeno pouze pro osoby po spenektomiích, protože na základě SPC není k dispozici pro dospělou populaci očkovací látka. U splenektomovaných se aplikuje jedna dávka vakcíny Hiberix.

Další vývoj incidence tohoto onemocnění ukáže, zda je vhodné vést diskuze o očkování proti této nemoci i u jinak zdravé dospělé populace. Aby mohlo být rozhodování a následné doporučení autorit z oblasti vakcinologie relevantní, je třeba mít všechna onemocnění podchycena v rámci epidemiologické surveillance.

Respirační hemofilová onemocnění nepodléhají hlásicí povinnosti a jsou způsobena převážně Haemophillus influenzae „non b“. V souladu s mezinárodním hlásicím systémem má každé zdravotnické zařízení povinnost hlásit invazivní onemocnění způsobená sérotypem b. Podrobnější informace o klinické klasifikaci invazivního onemocnění, laboratorním průkazu a povinnosti hlášení je možné nalézt na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo Ministerstva zdravotnictví [1].

Literatura
1. Portál veřejné správy. Příl. 7. Systém Surveillance (epidemiologické bdělosti) invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus influenzae typ b a non-b. Dostupné z: http:/ / portal.gov.cz/ app/ zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=67660&recShow=11&fulltext=&-nr=473~2F2008&part=&name=&rpp=15#parCnt.

MUDr. Silvana Jakubalová
Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier
Bidláky 20, 639 00 Brno

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Souhlasím Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a fungování našich webových stránek a jejich částí (např. přihlášení do účtu, internetová objednávka). Jiné jsou volitelné (cookies ke shromažďování informací pro vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti a používání webových stránek, marketingové cookies) a pomáhají nám měřit a zlepšovat výkon stránek či zobrazovat Vám relevantní reklamy, a to jak na našich webech, tak mimo ně.

Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s uložením všech souborů cookies. Pro další informace a možnost povolit ukládání pouze některých typů cookies zvolte tlačítko „Nastavení“.
Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů .